Aprendre literatura amb llibres d’aventures en llengua castellana per a alumnes de primer d’ESO: La vuelta al mundo en 80 días

Si hi ha un llibre que sigui capaç de despertar l’interès per la lectura en els alumnes de primer de l’ESO no hi ha dubte que aquest és La vuelta al mundo en 80 días.

05/03/2021
  • ESO
Lecturas Asterisco
Aprendre literatura amb llibres d’aventures en llengua castellana per a alumnes de primer d’ESO: La vuelta al mundo en 80 días
Spread the love

Si hi ha un llibre que sigui capaç de despertar l’interès per la lectura en els alumnes de primer de l’ESO no hi ha dubte que aquest és La vuelta al mundo en 80 días. Les aventures en què es veurà involucrat el personatge i la seva habilitat per sortejar dificultats i assolir els seus reptes, fan d’aquest llibre un gran recurs didàctic per mantenir l’atenció a la lectura, permetent a professors i alumnes desenvolupar d’una manera senzilla el contingut del currículum.

La lectura de La vuelta al mundo en 80 días permetrà a l’alumnat de primer curs de l’ESO conèixer una de les obres més importants de Jules Verne, un autor mundialment popular, que va destacar per ser el creador d’un tipus de novel·la que combina els viatges i les aventures amb elements científics, els qual, en molts casos, es van anticipar al futur. Per aquest motiu, els seus llibres d’aventures són l’eina imprescindible perquè els alumnes de primer de l’ESO comencin a endinsar-se d’una manera divertida en la literatura juvenil.

A més de l’evident interès narratiu, l’obra presenta temes que continuen sent tan actuals avui en dia com a l’època en què l’obra va ser escrita (segona meitat del segle XIX), temes a partir dels quals els alumnes de primer d’ESO aprendran a debatre i a argumentar exposant les seves opinions, la qual cosa afavorirà també el desenvolupament de les seves competències lingüístiques.

Alguns dels temes que es poden tractar són els següents:

  • Els viatges
  • El poder dels diners
  • Els avançaments tècnics han millorat la vida de la humanitat?

Per què recomanem l’adaptació de David Fernández?

Perquè, encara que hem reduït notablement l’extensió respecte a l’original (d’unes 300 pàgines, aproximadament, que són les de les edicions més comunes, s’ha passat a 157), la nostra adaptació manté l’essència del fil de l’argument i el ritme narratiu, obviant paràgrafs relatius a disquisicions històrico-socials que exigirien un gran esforç als lectors d’aquesta edat. Amb això es facilita la lectura i s’assegura que tots els alumnes de primer de l’ESO puguin seguir la història i realitzar profitosament totes les activitats que es proposen.

Quina activitat de tipus col·laboratiu et proposen dins la Guia de lectura de La vuelta al mundo en 80 días?

Per fomentar elements didàctics tan important per als alumnes de 1r de l’ESO com poden ser la socialització, la inclusió i el desenvolupament d’exercicis col·laboratius, la classe es dividirà en quatre grups, i cadascun d’ells llegirà i treballarà els capítols assignats.

Després d’haver llegit i resumit per escrit el text, i després de comprovar que tots els alumnes ho han entès perfectament, s’explicarà l’argument de manera conjunta.

En la Guia de lectura proposem una sèrie de preguntes de comprensió lectora per a cada capítol (amb el corresponent solucionari adreçat als docents). Un cop realitzat el treball de comprensió, cada grup prepararà una exposició oral (en la qual intervindran tots els seus membres), que inclourà la gravació del resum escrit que prèviament han elaborat. D’aquesta manera es treballen de manera motivadora les habilitats i competències lingüístiques referides a la comprensió lectora i comprensió oral.

Quina activitat interessant i interdisciplinària et proposem?

Som molt conscients de la gran importància didàctica que té el joc, per això es realitzarà mitjançant diversos exercicis interactius, en els quals participaran tots els alumnes, una reconstrucció conjunta de l’itinerari que segueixen Phileas Fogg i tots els seus acompanyants al llarg del seu viatge al voltant del món. Atès que aquests llocs són reals i perfectament localitzables (Londres, Suez, Singapur, etc.), la realització d’aquesta activitat serà un bon pretext per treballar de manera interdisciplinària amb l’àrea de Ciències Socials.

Vols que els teus alumnes llegeixin aquesta edició, gaudeixin i aprenguin amb el treball literari i interdisciplinari que et plantegem dins la Guia de lectura que acompanya l’edició de La vuelta al mundo en 80 días, un dels grans clàssics de la literatura juvenil i de la novel·la de viatges i aventures?

Anna Ponsatí Filòloga catalana i autora dels projectes Didacta Llicenciada en filologia catalana. Ha centrat la seva carrera professional en la docència, com a catedràtica de llengua i literatura catalanes, en diferents instituts de la ciutat de Barcelona. És autora de diferents manuals de llengua catalana i literatura per a l’ESO i per al batxillerat. Ha adaptat algun dels títols de la col·lecció Lectures Punt volat, així com ha elaborat les guies de lectura d’aquesta col·lecció.

Subscriure
Notify of
0 Comentarios
Inline Feedbacks
Veure tots els comentaris

Altres articles relacionats