Aprenem plegats, aprenem millor! El treball cooperatiu a l’aula d’educació primària amb Pal de paller

El treball cooperatiu s'erigeix com una de les competències clau del segle XXI, perquè la vida ens requereix ser bons cooperadors de manera constant.

10/03/2022
  • Primària
Projectes Pal de paller
Aprenem plegats, aprenem millor! El treball cooperatiu a l’aula d’educació primària amb Pal de paller
Spread the love

Lev Vygotsky (1896 – 1934), pare del constructivisme sociocultural, ja deia fa un segle que ningú aprèn sol, sinó que tots els aprenentatges estan socialment mediats: No aprenem mai sols!

Treballem i aprenem acompanyats durant tota la vida, és a dir, que en totes les edats i contextos ens trobem constantment en situacions d’aprenentatge que ens obliguen a cooperar amb els altres: a la feina, a casa, a l’escola… Per aquest motiu, el treball cooperatiu s’erigeix com una de les competències clau del  S. XXI, perquè la vida ens demana de ser bons cooperants constantment.

I atès que l’escola, juntament amb altres agents educatius, ha de preparar a l’alumnat per a la vida, resulta fonamental que aquesta tasca es desenvolupi des de ben aviat: des de l’educació primària. I és cert que el desenvolupament de les competències bàsiques —si més no d’algunes d’elles— requereix, necessàriament, l’estructura cooperativa de l’activitat de l’aula (Pujolàs i Lago, 2014).

Cal tenir en compte que, tal com indiquen Duran i Miquel (2003), l’aprenentatge cooperatiu va molt més enllà d’asseure junts els i les alumnes perquè resolguin una tasca. El treball cooperatiu a primària vetlla per la col·lectivització en la construcció del coneixement dels alumnes. Un ajut col·laboratiu proper a l’amistat i no a la rivalitat i que, com que no apareixerà d’una manera espontània, és una eina que s’ha d’ensenyar a mobilitzar. Hem d’aprendre a cooperar per fer-ho bé.

Treball cooperatiu: Aprenem a treballar junts. Aprenem a aprendre junts

Entenem per treball cooperatiu aquella organització d’aula en la que els alumnes de primària comparteixen horitzons d’aprenentatge. Gràcies a compartir el context i l’objectiu d’aprenentatge, els alumnes poden oferir-se ajudes entre ells i fer-se progressivament més autònoms i competents. El treball cooperatiu és, per tant, una manera d’ajustar l’ensenyament a les característiques dels alumnes.

Perquè una dinàmica de treball cooperatiu funcioni i tingui un resultat positiu, és indispensable que existeixi una interdependència social positiva entre els membres de l’equip, és a dir, que la consecució de l’èxit individual estigui estretament vinculat a l’èxit de tots.

I una eina molt eficaç per aconseguir que els alumnes d’educació primària entenguin aquest concepte és l’ús de rols cooperatius, mitjançant els quals cada membre del grup durà a terme una tasca que serà indispensable perquè tots arribin al seu objectiu.

Per aquesta raó, el treball cooperatiu és indiscutiblement una de les claus en favor de la inclusió de tot tipus d’alumnat: en primer lloc, i tal com promulguen Pujolàs i Lago (2011), el treball cooperatiu fomenta que els alumnes progressivament siguin més autònoms i això dona més disponibilitat al docent per atendre aquells alumnes menys autònoms, alhora que fomenta la participació de tot tipus d’alumnat en les activitats, mentre aprenen dels seus companys i companyes.

El treball cooperatiu a primària, amb Pal de paller

El treball cooperatiu s’erigeix com un dels fonaments clau dels projectes innovadors de primària Pal de paller. Es veu reflectit amb l’ús de la Capsa d’aprenentatge, la qual cosa implica  un punt de trobada per tota la classe, docent i alumnes. A més, també ho veiem en el tipus d’activitats plantejades dins el projecte, que poden ser activitats pensades per fer amb tot el grup-classe, en petit grup o en parelles, en funció de les necessitats de l’activitat.

Tal com hem esmentat abans, la presència de rols dins dels equips cooperatius és fonamental per afavorir una bona cooperació. Per això, els projectes per a educació primària Pal de paller de Didacta+ inclouen unes targetes de rol amb cinc funcions clau en l’equip:

targetes de rol Pal de paller

En aquests projectes també hi trobaràs propostes metodològiques de treball cooperatiu com ara el foli giratori, el trencaclosques o l’estructura 1-2-4!

No les coneixes i t’agradaria saber què són?

El passat 22 de febrer vam oferir una formació gratuïta a tots els docents d’educació primària, sessió que vam dedicar en exclusiu al treball cooperatiu i en el paper que té a la col·lecció de projectes innovadors per a la primària Pal de paller.

Vols veure la ponència sencera? Omple aquest formulari!

Post treball cooperatiu blog (1)

Comença a treballar de manera cooperativa a l’aula amb Pal de paller!

Maria Torres Assessora pedagògica a Didacta+ Graduada en Psicologia (UAB) i Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (MIPE), és especialista en Orientació i intervenció psicoeducatives. Ha format part de diferents projectes educatius vinculats a la neuroeducació. Ha exercit com a coordinadora dels materials de Pal de paller, la col·lecció de 24 projectes transversals per a Primària. Actualment, és assessora pedagògica de Didacta+ per a la formació docent de Primària, Secundària i Batxillerat. És responsable, així mateix, de l’acompanyament docent per a l’ús dels materials digitals i interactius dels nostres projectes.