T’agrada anar en bicicleta? Descobreix A TOTA MÀQUINA!, un projecte innovador de Pal de paller per a la primària

A TOTA MÀQUINA!, un projecte innovador de Pal de paller per a la primària

El passat dia 3 de juny va ser el dia de la bicicleta i a Didacta+ volem donar el protagonisme que es mereix a aquesta màquina tan present en el nostre dia a dia d’ençà que som petits.

Una màquina que, a més a més, amb el seu ús promou la millora de la nostra salut i benestar.

Amb el nostre projecte interdisciplinari podrem saber com funciona. Per això et presentem:

A tota màquina!

 

Amb el projecte A tota màquina!, de la col·lecció Pal de paller, el teu alumnat de cicle mitjà de primària coneixerà el món de les màquines, prenent la bicicleta com a referència, amb la finalitat d’aprendre els principis físics que fan moure les màquines. Així mateix, el fet de treballar amb aquest projecte permetrà que l’alumnat desenvolupi les competències clau per viure i conviure en el complex segle XXI.

Què és una màquina? Quins tipus de màquina hi ha? Quines lleis de la física les fan funcionar? Descobrim-ho amb A tota màquina! de Pal de paller

En la societat actual vivim envoltats de màquines. Per tant, resulta imprescindible donar a conèixer al nostre alumnat d’educació primària com ha evolucionat la tecnologia al llarg de la història, i com aquesta s'ha convertit en un element cabdal a l'hora de millorar les condicions de vida de les persones.

Per fer-ho, el projecte A tota màquina! de Pal de paller presenta un seguit de reptes, amb els quals l’alumnat d’educació primària haurà d’aplicar els aprenentatges que vagi adquirint del món de les màquines a la vida quotidiana, entenent que aquestes ens ajuden a fer-nos el dia a dia més fàcil. D’aquesta manera, associaran el seu aprenentatge amb contextos propers i familiars i adquirirà sentit a tot el que se’ls ensenya.

La consecució dels reptes culminarà amb l’elaboració d’un producte final en el qual hauran de crear i dissenyar una màquina, aplicant-hi els coneixements sobre les propietats dels materials i els principis treballats en A tota màquina!, així com les habilitats adquirides.

Pal de paller de Didacta+ i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

A Didacta+ estem compromesos amb la consecució dels ODS que es plantegen a l’Agenda de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015. Per aquest motiu, en el projecte innovador A tota màquina!, de Pal de paller per a cicle mitjà de primària trobareu activitats connectades amb els ODS. Us en parlem concretament de dos.

Per un costat, veiem activitats relacionades amb l’objectiu 5, Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes. Sovint, els referents que trobem en els models teòrics acostumen a ser figures masculines. No obstant, a Pal de paller volem donar visibilitat a les dones en tots els àmbits de l’ésser humà. En el cas particular de A tota màquina! parlem i aprenem de l’Ángela Ruiz Robles, una mestra, escriptora i inventora molt important.

Per l'altre costat, es plantegen activitats relacionades amb les energies renovables per entendre quines són, amb quines màquines les fem servir, quin tipus d'energia, sostenible o no, fan servir, quin impacte tenen en el medi ambient... Per tant, són activitats vinculades amb l’objectiu 7, Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones, ja que si l’alumnat coneix les energies renovables i les tecnologies netes, aprendrà a fer front al canvi climàtic.

Amb tot això, els reptes que es plantegen en aquest innovador projecte d’educació primària ofereixen flexibilitat per treballar altres ODS de l’Agenda 2030.


Fem la volta al món? un projecte per a primària de Pal de paller miniatura

Fem la volta al món?, un projecte per a primària de Pal de paller per treballar la diversitat cultural del nostre entorn!

Fem la volta al món? un projecte per a primària de Pal de paller

 

Com viatjàvem fa 40 anys? Avui ho fem de la mateixa manera? Resolguem aquestes incògnites i moltes d’altres amb el projecte interdisciplinari per al cicle superior d’educació primària:

Fem la volta al món?

És força probable que tots i totes ens hàgim trobat o ens trobarem en la situació d’organitzar un viatge. I sabem que, per fer-ho, hi ha nombroses variables que s’han de considerar: el mitjà de transport, el temps de viatge, l’allotjament, les activitats que farem a cada lloc... Però en podem considerar d'altres: anar a llocs on les governantes siguin dones, viatjar sense agafar cap mitjà de transport contaminant que contribueixi a eixamplar el forat de la capa d’ozó, etc.

Com és el món que ens envolta? Descobrim-ho amb Fem la volta al món? de Pal de paller

Fem la volta al món? és una proposta innovadora de la col·lecció Pal de paller perquè els alumnes de cicle superior prenguin consciència del món que els envolta i que ens convida a tots plegats a fer un tomb per diverses qüestions relacionades amb la geografia del nostre planeta, amb les alternatives per viatjar o amb la veracitat de la informació que ens arriba i com refutar-la.

Començarem aquesta volta al món parlant de l’exemple més representatiu de la literatura universal: La volta al món en 80 dies, l’obra de Jules Verne que ens explica les aventures de Willy Fogg arreu del planeta en 80 dies de viatge. Per fer-ho, aquest projecte de Pal de paller inclou diversos exemplars de l’adaptació de la col·lecció Kalafat, seguint els criteris de Lectura Fàcil (LF).

Fem la volta al món, un projecte per a primària de Pal de paller.La volta al món en 80 dies

Després de reflexionar sobre la volta al món i començar a situar l’organització geogràfica mundial, començarem a investigar sobre els diferents transports que ens permetrien fer la volta al món, tot parlant de la seva sostenibilitat. Després establirem comparacions entre països de diferents continents en l’àmbit polític, demogràfic i cultural.

Fem la volta al món?, una proposta de Pal de paller per als alumnes de cicle superior de primària compromesa amb la igualtat i la perspectiva de gènere

Un punt clau del projecte Fem la volta al món? de Didacta+, al qual dedicarem un dels subreptes del viatge formatiu, és el treball de la igualtat entre gèneres.

Els alumnes de cicle superior de primària reflexionaran sobre les diferències socialment establertes entre homes i dones arreu del món per entendre que, malgrat aquestes diferències, tenim el repte com a societat de cercar l’equitat i, per tant, que tothom tingui les mateixes oportunitats sense oblidar els seus punts de partida. I treballarem aquest element clau de diverses maneres a l’aula, a través de debats, creació de cartells per fer reflexionar la comunitat educativa sobre el tema i amb una activitat vivencial sobre els adjectius que pesen sobre cadascun dels gèneres.

Fem la volta al món?, un projecte interdisciplinari de Didacta+ per treballar la veracitat de la informació tot desenvolupant les competències clau del currículum

El darrer subrepte d’aquesta proposta és la gestió de la informació que rebem, sobretot a l’hora d’organitzar un viatge tot mirant que no ens prenguin el pèl. Parlarem de les fake news i de les tècniques per identificar-les. A més, seguirem reflexionant sobre la necessitat de publicar a internet o a les xarxes socials tot el que vivim, i sobre els seus perills.

Com a producció final d’aquest projecte interdisciplinari d’educació primària, l’alumnat confeccionarà amb grups cooperatius la seva pròpia volta al món seguint diverses consignes: que sigui un viatge el més sostenible possible, que sigui el més econòmic possible o que el recorregut passi, seguint amb el treball de la perspectiva de gènere, per ciutats comandades per dones.

Viatgem arreu del món sense sortir de l’aula mentre ens preparem per ser ciutadans del segle XXI amb Pal de paller de Didacta+!


Miniatura blog ODS primària català (1)

Què són els ODS? Treballa’ls a primària amb els projectes Pal de paller!

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, també coneguts pel seu acrònim ODS, són uns objectius establerts per Nacions Unides amb l’objectiu d’estimular el desenvolupament sostenible, la igualtat, la cooperació i la prosperitat de les persones, i també la pau en el nostre planeta. Aquests objectius estan recollits a l’Agenda 2030.

La nova llei d’educació LOMLOE considera aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible com a element vertebrador de l’educació del segle XXI del nostre país i, per tant, cal incloure’ls obligatòriament en el desplegament curricular de totes les etapes educatives.

Què pots fer com a docent de primària per treballar a través dels ODS?  Didacta+ et pot ajudar. Vols saber com es treballen els ODS a primària a través de Pal de paller?

ODS a primària? Com es poden treballar amb els projectes d’educació primària Pal de paller?

Pal de paller és un programa educatiu innovador de Didacta+ que compta amb 24 projectes globalitzats per a educació primària, 8 projectes per a cada cicle. Aquests projectes innovadors a les aules compten amb activitats que contextualitzen l’aprenentatge amb situacions reals i connectades amb els ODS.

En aquest article t'expliquem alguns dels ODS que es treballen amb els nostres projectes Pal de paller. En propers articles n’exposarem d'altres.

 

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats 

Aquest objectiu tracta de com protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per a tothom. Per aconseguir-lo s’ha de treballar com prevenir i combatre diverses malalties i com adquirir hàbits de vida saludables. Per tant, haurem d’ensenyar al nostre alumnat la importància de cuidar la nostra salut i el nostre benestar!

El projecte M’he fet gran!, per a cicle mitjà d’educació primària, està estretament vinculat amb aquest ODS, ja que tracta el desenvolupament de l’ésser humà. Per fer-ho, consciencia l’alumnat sobre la importància dels hàbits de vida saludables, com la nutrició saludable, les rutines i, a més a més, s’inclou la reflexió dels drets dels infants, entre d’altres aspectes que s'hi treballen.

A cicle superior de primària també hi ha diversos projectes amb els quals es treballa aquest ODS. Ens agradaria destacar Investiguem!, un projecte amb el qual l’alumnat coneixerà les funcions vitals de l’ésser viu, les cèl·lules, els bacteris i els virus. I tot això és relacionarà amb les malalties que provoquen els virus i bacteris, a més a més de com l’ésser humà les combat amb vacunes i altres accions.

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes

L’ODS 5 ens parla de la igualtat de gènere i d’erradicar la discriminació i la violència contra les dones. Això implica acabar amb totes les formes de violència cap a elles, inclosa l’explotació sexual, i treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral, així com per al reconeixement i la distribució equitativa del treball a l’esfera familiar.

El programa educatiu Pal de paller compta amb projectes per a tots els cursos de primària, tals com A tota màquina! o D’estiu a estiu, per a cicle mitjà, en els quals es dona visibilitat a dones científiques (Margherita Hack, Dorothea Klumpke, Jill Tarter, Wang Zhenyi, entre d’altres) i inventores (com per exemple Ángela Ruiz Robles). D’aquesta manera, quan l’alumnat acaba els projectes aprèn els sabers bàsics i adquireix les competències objectiu a partir de referents tan femenins com masculins.

Així mateix, disposem de referents femenins en els projectes de cicle superior, com per exemple Fem d’inventors, en el qual l’alumnat aprèn sobre màquines i invents que van canviar la vida de les persones i de les energies que aquestes necessiten. En aquest sentit, s'hi treballen dones inventores que han sigut imprescindibles per a la nostra evolució com a societat. A més a més, en aquest projecte, el teu alumnat haurà de fer un treball final en el qual haurà de construir la seva pròpia màquina.

ODS a lESO 13 5

 Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

Aquest objectiu planteja el canvi climàtic com el repte ambiental més rellevant al qual ha de fer front la humanitat del segle XXI, i posa de manifest que cap país en pot restar al marge. Per aquest motiu, ens explica quines mesures hem de prendre per combatre el canvi climàtic i quines accions s’han de prendre des de les polítiques públiques per adaptar-nos als canvis.

En el projecte Animals en perill d’extinció, l’alumnat de cicle mitjà d’educació primària aprendrà a classificar els animals en categories, conèixer els seus hàbitats, distingir els animals que estan en perill d’extinció dels amenaçats i, finalment, la importància de la preservació dels animals del nostre entorn. El projecte culminarà amb un treball final en el qual s’haurà d’elaborar un cartell publicitari per fer una companya sobre la necessitat de preservar l’existència d’un animal que l’alumne triï.

Per a cicle superior, Stop CO2! és un molt bon projecte per conèixer els fenòmens naturals del planeta Terra, la seva meteorologia, el canvi climàtic i els seus efectes, tals com incendis forestals o especies inversores, i, així mateix, les accions que estem emprenen els éssers humans per combatre el canvi climàtic.

Pal de paller de Didacta+: projectes innovadors d'educació primària que estan revolucionant les aules!

Els nostres projectes de primària Pal de paller faciliten el desenvolupament de les competències clau bàsiques de l’alumnat dels diferents cicles d’educació primària a través de diferents fonament pedagògics: creativitat, motivació, gamificació, inclusió, flexibilitat, rigor acadèmic o recursos innovadors.

Vols veure els materials de Pal de paller de Didacta+ i descobrir com poden ajudar-te a treballar els ODS al teu centre?


Mirant el cel, un projecte per a primària de la col·lecció Pal de paller per fer-se preguntes a partir de l’observació

Mirant el cel projecte per a primària de la col·lecció Pal de paller

Avui, Dia Internacional de l’astronomia de primavera, és un bon dia per mirar el cel i fer-se preguntes com ara: Per què la llum del cel és diferent quan ens llevem al matí que quan ens en anem al llit? Per què, mentre jo estic sopant, en algun altre lloc del món hi ha nens i nenes que es preparen per anar a l’escola?

Aquestes preguntes, i moltes d’altres, les podran contestar els alumnes del primer cicle de primària a través del projecte multidisciplinari de Pal de paller de Didacta+:

Mirant el cel

Aquest projecte multidisciplinari per treballar amb els alumnes més petits d’educació primària ens proposa fer un viatge per entendre els fenòmens naturals més senzills com ara el pas del temps, les estacions, el dia i la nit, els dies de la setmana o els mesos de l’any.

D'altra banda, els moviments de rotació i de translació del planeta Terra els descobrirem de manera experimental i alhora copsarem com aquests fenòmens afecten la vida de les persones i de la resta d’éssers vius.

Mirant el cel, un projecte STEAM amb què els alumnes de primària treballaran el pas del temps de manera vivencial i... lírica!

Com a proposta emmarcada dins la col·lecció de projectes multidisciplinaris d’educació primària Pal de paller de Didacta+, Mirant el cel és un projecte STEAM —un projecte STEAM és aquell que, com ja sabeu, engloba les disciplines educatives de Science (ciència), Technology (tecnologia), Engineering (enginyeria), Art (art) i Mathematics (matemàtiques)— en què, a través de la superació de diversos subreptes, els alumnes de cicle inicial podran entendre i connectar amb el pas del temps i les estacions d’una manera vivencial.

Ho faran, per exemple, a través d’experiments com ara el de rotació del planeta Terra i també, fent una aproximació des de la disciplina artística, amb la representació poètica dels mesos i les estacions de l’any, o musical a través de les cançons del dia de la setmana, o gràfica amb la pintura d’un paisatge diürn i nocturn.

Mirant el cel, un projecte innovador per a primària amb el qual, a partir del treball cooperatiu, construirem una comprensió conjunta dels fenòmens que observem cada dia!

El producte final que es proposa en aquest projecte multidisciplinari d’educació primària és la creació d’un llibre per a les famílies en què recollirem els fenòmens que observem al cel, com per exemple el Sol i la llum que emet, els moviments de rotació i translació de la Terra o l’òrbita de la Lluna al nostre voltant. Amb aquesta activitat, es fomenta el treball cooperatiu dels alumnes de cicle inicial de primària alhora que es mobilitzen les competències clau i específiques que recull el currículum per culminar el viatge astronòmic que haurem emprès amb el projecte Mirant el cel.

Perquè amb Pal de paller de Didacta+ mirem ben amunt per aprendre i volar més enllà!

#DiaMundialdelAstronomia #galàxies #PasdelTemps


S’acosta la diada de Sant Jordi! Treballem-la a l’aula a través del projecte innovador per a primària

Pal de paller. Primària

Vivim les festes projecte d'educació primària

S’acosta una jornada ben esperada a Catalunya, que estarà marcada per un retorn de les vacances de Setmana Santa i per la possibilitat de celebrar-la amb normalitat per primera vegada des de l’inici de la pandèmia.

Per celebrar Sant Jordi, us proposem treballar a les vostres aules a partir del projecte innovador per a primària:

Vivim les festes!

El projecte de cicle inicial de primària Vivim les festes! ens proposa un viatge al llarg del curs fent parada a les festes més destacades de Catalunya durant l’any, des de la Diada fins a Nadal; i des de Nadal fins a Sant Joan. Aquest viatge ens permetrà treballar amb els alumnes conceptes clau com són el pas del temps en la natura i en les persones, el calendari, els mesos de l’any,… i també les manifestacions culturals associades a cada festa: les receptes típiques catalanes com ara la dels panellets, poemes i cançons, personatges… En definitiva, una manera col·laborativa i multidisciplinària d’entendre les tradicions com una deixa dels nostres avantpassats i la importància de mantenir-les vives perquè així mantindrem viva també la nostra cultura.

 

Vivim les festes!, un projecte innovador amb el qual treballar el pas del temps a partir de les celebracions de casa nostra d’una forma emocionant i vivencial!

Aquesta proposta inclou el conte de Sant Jordi i el Drac Patac per treballar de manera interactiva la llegenda del cavaller més famós de la tradició catalana i de la Diada del llibre!

 

El producte final que proposem en aquest projecte d’educació primària consisteix a elaborar un vídeo promocional sobre les festes tradicionals catalanes, una activitat que els nostres alumnes podran ensenyar i compartir amb l’escola i les famílies, tot treballant i aprenent sobre com fer servir eines digitals. Amb Pal de paller de Didacta+ potenciaràs que els teus alumnes treballin les competències digitals mentre aprenen els continguts curriculars.

El projecte de Primària Vivim les festes! us proporciona eines motivadores per celebrar totes les festes pròpies de la cultura catalana!

Vols conèixer més coses de les festes que ens fan ser qui som?

Demanan’s una presentació al teu centre aquí

#SantJordi #LlibresiRoses #celebrem


Una màquina perfecta, un proyecto para primaria

Cuidem el nostre cos amb Una màquina perfecta, un projecte per a primària de la col·lecció Pal de paller

Una màquina perfecta, un projecte per a primària

Avui, Dia Mundial de la Salut, és una ocasió fantàstica per parlar de la importància d’aprendre a vetllar pel benestar del nostre cos, i com a pas previ indispensable, desenvolupar un coneixement profund del cos. I com podem treballar aquests dos elements amb el nostre alumnat de cicle superior d’educació primària? A través del projecte innovador:

Una màquina perfecta

 

Aquesta proposta no només té per objectiu que els alumnes de primària puguin aprendre a vetllar pel propi cos, sinó que busca fer prevenció dins de la comunitat educativa i familiar i crear ponts entre l’escola i el sistema sanitari del barri o del poble.

Per tant, aquest projecte innovador  d’educació primària és una proposta molt adequada per treballar diverses competències específiques del currículum, com ara la competència 4 de Medi que recull la importància de prendre consciència i conèixer el propi cos, de forma globalitzada i contextualitzada.

Quina és la forma adequada de cuidar el nostre cos? Descobrim-ho amb Una màquina perfecta, de Pal de paller

Al llarg d’aquest projecte ens posarem en la pell d’un equip mèdic que s’ha d’enfrontar al procés diagnòstic de cinc casos clínics, la qual cosa es presenta com unaa situació d’aprenentatge autèntica. Tindrà diabetis en Marc? Quina afecció mèdica té la Paula? Amb Una màquina perfecta de Pal de paller ho esbrinarem!

Així mateix, aquesta proposta de Didacta+ constitueix l’espai idoni per reflexionar amb l’alumnat de cicle superior d’educació primària sobre altres aspectes relatius al benestar, com ara la salut mental, els hàbits tòxics (mitjançant el treball de l’assertivitat), la reproducció humana o la igualtat de gènere des d’una perspectiva de la promoció de la no violència. Per treballar aquests continguts, els alumnes participaran en activitats ben diverses, com debats, creació d’auques o de treball cooperatiu.

Una màquina perfecta, un projecte innovador de primària per trencar les barreres de l’aula i fer salut més enllà de l’escola!

La producció final d’aquest projecte de la col·lecció Pal de paller de Didacta+ és l’elaboració d’un manual de primers auxilis que ajudi a detectar símptomes i saber-ne les pautes d’actuació. A través d’equips cooperatius i comissions diverses, l’alumnat de primària construirà el manual per a l’escola per  estar totes i tots preparats per atendre a aquells que prenguin mal.

Pal de paller, una col·lecció per treballar a partir de situacions d’aprenentatge, reals i contextualitzades per als alumnes d’educació primària

En els projectes Pal de paller per treballar de manera multidisciplinària a primària, hi trobareu un gran grapat d’activitats manipulatives. Un exemple il·lustratiu, que podreu descarregar a continuació, el trobem en aquest projecte Una màquina perfecta, en el qual us proposem de crear un model pulmonar per treballar de manera vivencial la manera com funcionen els nostres pulmons! Mireu com ho han fet des de l'escola Bergantí, el Masnou!

Una màquina perfecta, un projecte per a primària

 

I no et perdis el vídeo que ens van fer arribar!

Què hi tenim sota la pell? Descobrim-ho amb Pal de paller de Didacta+!

Descarrega’t aquí el model pulmonar per treballar a l’aula!

#DiaMundialdelaSalud #wellness #HumanBody


Laigua és font de vida cicle superior primària Pal de paller miniatura (1)

L’aigua és font de vida, un projecte interdisciplinari per a primària de la col·lecció Pal de paller

Laigua és font de vida cicle superior educació primària Pal de paller capçalera

Avui, 22 de març, celebrem el Dia Mundial de l’Aigua presentant-vos el nostre projecte innovador d’educació primària més compromès amb la preservació d’aquest bé tan preuat:

L’aigua és font de vida

 

La rellevància de celebrar el Dia Mundial de l’Aigua recau, principalment, en què és un bé escàs, la qualitat del qual cada cop es veu més compromesa. Cada vegada és més freqüent veure imatges d’iniciatives que s’organitzen per recollir brossa dels rius i les platges, que malauradament afecten aquests espais naturals i que són un clar atac a la seva biodiversitat. Aquesta crua realitat ha empès una gran organització com és la UNESCO a incloure la preservació de l’aigua, així com a fer-la accessible a tothom, dins els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits a l’Agenda 2030. En concret, 2 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible tenen com a objectiu millorar la qualitat de l’aigua dels rius i oceans (ODS14) i fer accessible l’aigua a tota la població mundial (ODS6).

Des de Didacta+ creiem que L’aigua és font de vida és una frase amb molt significat i, per això, és el títol d’un dels nostres projectes interdisciplinaris per a educació primària de la col·lecció Pal de paller.

Laigua és font de vida cicle superior educació primària Pal de paller Quadrícula ODS

L’aigua és font de vida, un projecte innovador amb què els alumnes de primària prendran consciència de la importància de l’aigua

El repte global que plantegem amb el projecte de cicle superior d’educació primària L’aigua és font de vida de la col·lecció Pal de paller és donar resposta a la pregunta següent: Som capaços de no malgastar l’aigua i de mantenir neta la que tenim al nostre entorn?

Amb L’aigua és font de vida de Pal de paller connectarem amb el Projecte Rius, iniciativa impulsada com a mesura de protecció de les fonts d’aigua del nostre país, i tot coneixent la seva tasca, els alumnes de primària podran aprendre a analitzar l’estat de l’aigua i «adoptar» una font d’aigua o un tram de riu proper a l’escola per tenir-ne cura. Aquesta activitat implicarà que els alumnes de cicle superior d’educació primària facin un treball de camp per investigar les condicions en què es troba l’entorn natural triat i la vegetació que hi ha, i que en prenguin mostres i fotografies. A L’aigua és font de vida es busca que, a través de totes aquestes activitats, l’alumnat de primària pugui reflexionar activament sobre les accions que pot emprendre per mantenir el seu entorn net, mentre pren consciència del valor que tenen l’aigua i la resta dels recursos naturals i la importància de tenir-ne cura per a la vida dels éssers vius.

Així mateix, L’aigua és font de vida és un projecte carregat d’història i també de reivindicació del paper de la dona en aquesta història. L’alumnat d’educació primària s’acostarà a com era la vida en les colònies tèxtils que aprofitaven la força dels cabals del riu per abastir d’energia fàbriques i llars. Aprofitant aquesta investigació es planteja la construcció d’una línia del temps per veure quina va ser l’evolució del paper de la dona en aquest context.

Laigua és font de vida cicle superior educació primària Pal de paller 2

Pal de paller, una col·lecció de projectes innovadors de primària on la vessant artística hi té molt a dir!

El producte final que plantegem en aquesta proposta innovadora és dual, i té molt a veure amb l’expressió artística de l’alumnat d’educació primària: per una banda, es planteja que elaborin una auca al voltant del viatge d’una gota d’aigua i d’una producció artística a partir del poema Cançó a Mahalta, de Màrius Torres, composició que podeu descarregar a continuació.

En definitiva, el projecte de primària L’aigua és font de vida de Pal de paller ens proposa un viatge creatiu i conscient per totes aquelles accions que podem fer perquè cap gota d’aigua no sigui mal invertida.

Perquè a Didacta+ sabem que una sola gota d’aigua és molt important!

#DiaMundialdelAigua #SaveWater #AiguaNeta

Descarrega el poema Cançó a Mahalta de Màrius Torres aquí.


Aprenem plegats, aprenem millor! El treball cooperatiu a l’aula d’educació primària amb Pal de paller

Lev Vygotsky (1896 - 1934), pare del constructivisme sociocultural, ja deia fa un segle que ningú aprèn sol, sinó que tots els aprenentatges estan socialment mediats: No aprenem mai sols!

Treballem i aprenem acompanyats durant tota la vida, és a dir, que en totes les edats i contextos ens trobem constantment en situacions d’aprenentatge que ens obliguen a cooperar amb els altres: a la feina, a casa, a l’escola... Per aquest motiu, el treball cooperatiu s’erigeix com una de les competències clau del  S. XXI, perquè la vida ens demana de ser bons cooperants constantment.

I atès que l’escola, juntament amb altres agents educatius, ha de preparar a l’alumnat per a la vida, resulta fonamental que aquesta tasca es desenvolupi des de ben aviat: des de l’educació primària. I és cert que el desenvolupament de les competències bàsiques —si més no d’algunes d’elles— requereix, necessàriament, l’estructura cooperativa de l’activitat de l’aula (Pujolàs i Lago, 2014).

Cal tenir en compte que, tal com indiquen Duran i Miquel (2003), l’aprenentatge cooperatiu va molt més enllà d’asseure junts els i les alumnes perquè resolguin una tasca. El treball cooperatiu a primària vetlla per la col·lectivització en la construcció del coneixement dels alumnes. Un ajut col·laboratiu proper a l’amistat i no a la rivalitat i que, com que no apareixerà d’una manera espontània, és una eina que s’ha d’ensenyar a mobilitzar. Hem d’aprendre a cooperar per fer-ho bé.

 

Treball cooperatiu: Aprenem a treballar junts. Aprenem a aprendre junts

Entenem per treball cooperatiu aquella organització d’aula en la que els alumnes de primària comparteixen horitzons d’aprenentatge. Gràcies a compartir el context i l’objectiu d’aprenentatge, els alumnes poden oferir-se ajudes entre ells i fer-se progressivament més autònoms i competents. El treball cooperatiu és, per tant, una manera d’ajustar l’ensenyament a les característiques dels alumnes.

Perquè una dinàmica de treball cooperatiu funcioni i tingui un resultat positiu, és indispensable que existeixi una interdependència social positiva entre els membres de l’equip, és a dir, que la consecució de l’èxit individual estigui estretament vinculat a l’èxit de tots.

I una eina molt eficaç per aconseguir que els alumnes d’educació primària entenguin aquest concepte és l’ús de rols cooperatius, mitjançant els quals cada membre del grup durà a terme una tasca que serà indispensable perquè tots arribin al seu objectiu.

Per aquesta raó, el treball cooperatiu és indiscutiblement una de les claus en favor de la inclusió de tot tipus d’alumnat: en primer lloc, i tal com promulguen Pujolàs i Lago (2011), el treball cooperatiu fomenta que els alumnes progressivament siguin més autònoms i això dona més disponibilitat al docent per atendre aquells alumnes menys autònoms, alhora que fomenta la participació de tot tipus d’alumnat en les activitats, mentre aprenen dels seus companys i companyes.

 

El treball cooperatiu a primària, amb Pal de paller

El treball cooperatiu s’erigeix com un dels fonaments clau dels projectes innovadors de primària Pal de paller. Es veu reflectit amb l’ús de la Capsa d’aprenentatge, la qual cosa implica  un punt de trobada per tota la classe, docent i alumnes. A més, també ho veiem en el tipus d’activitats plantejades dins el projecte, que poden ser activitats pensades per fer amb tot el grup-classe, en petit grup o en parelles, en funció de les necessitats de l’activitat.

Tal com hem esmentat abans, la presència de rols dins dels equips cooperatius és fonamental per afavorir una bona cooperació. Per això, els projectes per a educació primària Pal de paller de Didacta+ inclouen unes targetes de rol amb cinc funcions clau en l’equip:

targetes de rol Pal de paller

En aquests projectes també hi trobaràs propostes metodològiques de treball cooperatiu com ara el foli giratori, el trencaclosques o l’estructura 1-2-4!

No les coneixes i t’agradaria saber què són?

El passat 22 de febrer vam oferir una formació gratuïta a tots els docents d’educació primària, sessió que vam dedicar en exclusiu al treball cooperatiu i en el paper que té a la col·lecció de projectes innovadors per a la primària Pal de paller.

 

Vols veure la ponència sencera? Omple aquest formulari!

 

Post treball cooperatiu blog (1)

 

Comença a treballar de manera cooperativa a l’aula amb Pal de paller!


fira d'antiguitats

Els objectes que utilitzem al nostre dia a dia hi han sigut sempre? Descobrim-ho amb Fira d’antiguitats, de Pal de paller!

 

fira d'antiguitats

Fira d'antiguitats de Pal de paller. Aprofitem la jornada d’avui, en que se celebra el #DiaInternacionaldelaRadio, per parlar dels objectes que ens han acompanyat al llarg de la història parlant d’un projecte d’Educació Primària de la col·lecció Pal de paller amb el que aprendrem a comprendre el pas del temps a través dels objectes que ens han acompanyat al llarg de la història:

Fira d'antiguitats

Com és que ja no necessitem els animals per a fer trajectes llargs?
I com és que els telèfons que fem servir avui en dia són tan petits i els que utilitzàvem fa cent anys eren tan grans?
I per què ara ja no hem d’anar al riu a rentar la nostra roba?

Amb el projecte Fira d’Antiguitats de Pal de Paller de Didacta+, els alumnes de Cicle Mitjà de Primària podran reflexionar sobre totes aquestes preguntes i moltes d’altres, construint una concepció temporal de l’evolució humana a través dels diversos objectes que l’ésser humà anat inventant per fer-se la vida més fàcil i que han format part de la quotidianitat dels nostres avantpassats.

Vetllem dels nostres objectes personals amb Fira d’antiguitats, un projecte engrescador per a educació primària

Així mateix, com a tota la col·lecció de projectes d’Educació Primària de Pal de paller, la cultura de pensament hi és molt present en la concepció i la planificació de les activitats. Podrem obrir línies d’investigació sobre les troballes prehistòriques que s’han trobat en jaciments arqueològics amb la dinàmica Penso – M’interessa – Investigo, o aprendre la diferència entre vell i antic a través d’un Compara i contrasta.

Si vols saber més de com hem plantejat la cultura de pensament als nostres projectes, consulta aquest article.

El producte final que es planteja en aquesta proposta és la creació d’una fira d’antiguitats en la que cada alumne aporti un objecte antic i que puguin organitzar-se segons els diversos gremis que hauran treballat al llarg del projecte.

Per tal d’organitzar la fira, els alumnes del Cicle Mitjà de Primària hauran de tenir en compte, a part dels aspectes logístics i d’organització de l’esdeveniment, la convocatòria de les famílies i els companys, a través de l’elaboració d’un programa interessant i d’un cartell publicitari que sigui cridaner i que contingui tota la informació clau de la fira (l’horari d’atenció, localització).

Pal de paller de Didacta+, la col·lecció de projectes de Primària autèntics amb els que treballar l’evolució de la humanitat d’una forma emocionant!

 

projectes Educació Primària Pal de Paller

DESCARREGA LA PISTA PER IDENTIFICAR ELS OBJECTES DESAPARELLATS AQUÍ

Vols conèixer més dels nostres projectes Pal de paller?

Demana’ns una presentació aquí

#reuse #DiaMundialdelaRadio #antiguitats


Miniatura nou currículum educació primària

Nou currículum a la vista i com treballar-lo amb els projectes Pal de paller

Article nou currículum educació primària

L'any que tot just encetem previsiblement estarà marcat per un bon nombre de canvis en l'educació. Si més no, es caracteritzarà per ser l'any en què entrarà en vigor la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) i la consegüent reforma curricular que afectarà totes les etapes del sistema educatiu.

Abans que acabi aquest curs es publicaran els decrets corresponents als diferents diaris oficials, per bé que cal dir que les administracions educatives ja ens han facilitat els esborranys dels diferents currículums, per poder començar a preparar els canvis per al proper curs.

Nou curriculum i LOMLOE: claus i principals canvis a l’Educació Primària

Tant la nova llei educativa com el nou currículum  responen a una realitat evident: la necessitat de donar resposta a un repte global i transversal com és la construcció d'una societat i un món més just i amb menys desigualtats, així com aconseguir un nou model de desenvolupament sostenible.

Els referents de partida són els documents: Recomanació del Consell d'Europa del 22 de maig de 2018, relativa a les competències clau per a l'aprenentatge permanent, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de la UNESCO i el Key Curricula Change in the 21st de l'Oficina Internacional de la UNESCO.

Amb l’aplicació de la LOMLOE, es produirà un seguit de canvis rellevants en l’etapa d’educació primària. Ara com ara, destaquem que:

  • Es reforçarà i fomentarà la creativitat, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l’aprenentatge competencial i l’esperit científic.
  • Es donarà una major autonomia als centres per flexibilitzar las àrees, metodologies, espais i temps, per tal de fomentar un treball més interdisciplinari i transversal a l’educació primària.

Aquest dos canvis reflecteixen el plantejament global de la Llei, i encaminen l’educació cap a un model metodològic innovador, capaç de respondre als reptes de la societat del segle XXI. Per això, és fa necessari avançar cap a la creació de cultures innovadores als centres educatius, essent-ne un bon exemple la implementació del treball per projectes a l’aula.

Així mateix, es defineixen diverses competències clau per cadascuna de les matèries que es treballen en aquesta etapa de primària, juntament amb unes competències específiques, uns criteris d'avaluació i uns sabers (abans continguts) bàsics que caldrà assolir. Si ens enfoquem en el treball del coneixement del medi natural, social i cultural, detectem que una de les competències específiques fa referència a la resolució de problemes i reptes generant cooperativament, un producte creatiu i innovador a partir de projectes interdisciplinaris, utilitzant diferents formes de raonament com el pensament de disseny i el pensament computacional, per respondre a necessitats concretes.

Pal de Paller, la col·lecció perfecta per treballar els nous continguts curriculars a primària

En aquest context, Pal de paller es posiciona com l’opció perfecta per treballar, mitjançant una metodologia innovadora de projectes, els continguts curriculars de la matèria de Coneixement del medi natural, social i cultural, de manera interrelacionada amb sabers d’altres matèries, com són les llengües, l’educació en valors o les competències digitals, que, com hem vist prèviament, són aspectes clau dins els paràmetres de la nova llei.

Ja sabeu que la col·lecció Pal de Paller de Didacta+, adreçada a l'educació primària, proposa una manera autèntica d’aprendre per projectes, amb reptes invidividuals i col·laboratius.

A Didacta+, continuant amb les formacions periòdiques que oferim als docents d’educació primària, t'oferim un programa de seminaris molt interessant i variat, que de ben segur serà del teu interès i t’ajudara a preparar el terreny per a aquests nous canvis.

No et quedis enrere! Puja al tren de la innovació educativa!

 

Vols conèixer tots els aspectes del nou currículum i els canvis que comportarà el curs vinent?

Apunta't al webinari del 22 de març

#ODS #Agenda2030 #currículum

 


Miniatura blog Stop CO2 de Pal de paller educació primària

Aturem el món perquè no s’escalfi! Us presentem Stop CO2!, un projecte innovador per a la primària amb què podreu treballar l’escalfament global a l’aula

Stop CO2! projecte innovador per a educació primària

 

En la jornada d’avui, 28 de gener, el món posa l’atenció en un fenomen amb el qual convivim i procurem combatre en el #DiaMundialdelAcciósobrelEscalfamentGlobal. A Didacta+ considerem que el canvi possible recolza en l’educació, i per això hem creat un projecte innovador de Pal de paller per a tots els alumnes de cicle superior de primària amb el qual poder treballar aquesta qüestió a l’aula:

Stop CO2!

L’any 2019 es va registrar com al segon any més calorós mai conegut i els nivells dels gasos d’efecte hivernacle van arribar a valors rècord. Aquestes dues constatacions han obligat els principals dirigents del món a emprendre mesures per frenar els efectes de l’impacte de l’estil de vida humà sobre el nostre planeta, entre d’altres objectius l’anomenada Agenda 2030.

Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que s’hi recullen hi trobem l’objectiu número 13 (ODS13) que fa referència a l’adopció de mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Les mesures que s’han d’emprendre inevitablement exigiran canvis en la nostra manera de viure i veure el món, i és per aquest motiu que les noves generacions han de créixer preparades per a adaptar-s’hi. I de quina millor manera que a través d’un projecte engrescador i del treball cooperatiu: Stop CO2! de Pal de paller.

Stop CO2!, un projecte que ens dona eines per tenir cura de la nostra Terra i lluitar contra la crisi climàtica

Al llarg d’aquest projecte d’educació primària farem un recorregut pels elements clau que envolten aquesta problemàtica: les catàstrofes naturals i les seves conseqüències, l’escalfament global, l’amenaça cap a la biodiversitat i les altres espècies i, finalment, les accions que s’emprenen pel clima. Stop CO2! és un projecte innovador que ens dona eines per enfrontar-nos a la crisi climàtica.

Stop CO2!, un projecte innovador i emocionant que ens ensenyarà a discriminar la informació veraç de les fake news

L’escalfament global és un tema en boca de tothom per la qual cosa és fàcil que es propaguin informacions no del tot certes al seu voltant. Tot i això, és un problema d’una gran sensibilitat i per saber com incidir-hi és important no deixar-se endur per la desinformació. Per aquest motiu, en aquest projecte aprofundirem amb els alumnes de primària el que són les fake news i en la manera com discriminar-les de les informacions vertaderes. Així mateix, podrem convertir l’aula en una autèntica redacció periodística aprenent a escriure notícies d’una manera autèntica amb el document d’estructura d’una notícia que pots descarregar a continuació.

Aprenem a tenir cura de la nostra Terra amb els projectes interdisciplinaris de primària Pal de paller

Amb aquest projecte volem que els alumnes de cicle superior de primària prenguin consciència de la necessitat d’intervenir sobre el medi natural tot fent petites microaccions.

El producte final que es planteja en aquesta proposta és la creació d’un compte d’Instagram d’escola que permeti recollir totes les iniciatives per combatre el canvi climàtic que s’hi originin. Es tracta d’una proposta autèntica, que busca establir connexions entre les activitats i el projecte d’aula amb el que passa fora. Aquest compte d’Instagram el podran veure les famílies o els altres companys i companyes de l’escola, de manera que els alumnes de primària comprovaran que, tant els seus aprenentatges com les accions que emprenen, van més enllà de l’aula i poden generar un impacte positiu en l’entorn. En definitiva, es tracta de donar sentit al que aprenen.

El món no pot esperar més! Afegeix-te al canvi amb Stop CO2! de Didacta+!

Imagen post stop CO2 Pal de paller educació primària

Vols disposar de totes les eines i recursos de Stop CO2! a l’aula?

Demana’ns una presentació aquí

 

Descarrega't aquí les instruccions per convertir l’aula en una autèntica redacció!

Descarrega-les!

 

#StopClimateChange #FridaysForFuture #COP26 #ODS

 


Miniatura La cultura de pensament en educació primària

Aprenem a pensar millor: La cultura de pensament en l'educació primària

la cultura de pensament en l'educació primària

Segurament, al llarg de la teva trajectòria docent t’has qüestionat com ensenyem a pensar als nostres alumnes d’educació primària. Són crítics? Són estratègics? Valoren bé totes les opcions abans de decidir com dur a terme una tasca?

Els models d’ensenyament tradicionals, caracteritzats per les classes magistrals i basats en la transmissió de coneixements als alumnes per part de la figura d’expert, no oferien un espai on desenvolupar formes de pensament estratègic i eficaç. Actualment, però, ens trobem immersos en un canvi de paradigma educatiu que situa l’alumne de primària en el centre del procés d’aprenentatge, per fer-lo competent davant qualsevol situació en què es pugui trobar.

Una de les competències clau per fer possible el que acabem de dir és la d’aprendre a aprendre. Per mobilitzar i desenvolupar aquesta competència és clau conèixer com pensem i alhora explorar noves vies per pensar d’una forma conscient, crítica i reflexiva.

Avui parlarem de la cultura de pensament.

La cultura de pensament, conceptualitzada per Robert Swartz —pioner, juntament amb d’altres pensadors,  en la inclusió del pensament crític i creatiu en els continguts curriculars— parteix de la premissa que el pensament eficaç és aquell que implica una aplicació estratègica de destreses de pensament i d’hàbits productius que faciliten actes com ara l’anàlisi d’alternatives i la consegüent presa de decisions amb d’altres accions de caràcter més aviat crític o creatiu.

Per què treballar la cultura del pensament des de l'educació primària?

Així, doncs, per què és important treballar la cultura del pensament des de l'educació primària?

L’aprenentatge basat en el pensament, tal i com promulguen els seus defensors, s’ha de treballar ja des de l’escola, en totes les etapes educatives, per establir una base de bons hàbits de pensament. La vida és una constant presa de decisions i és fonamental aprendre a pensar una mica més enllà, d’una forma estratègica i eficaç des de l’educació bàsica.

Cal destacar que la implementació de rutines i destreses de pensament a l’aula facilita la reflexió individual i col·lectiva dels alumnes de primària, promovent un ambient d’aula d’intercanvi i contrast d’idees, que permet organitzar el pensament per automatitzar processos cognitius complexos. Així mateix, facilita que els alumnes aprenguin a ser crítics, creatius i analítics, en definitiva, com hem dit abans, a anar un pas més enllà.

A més, rutines i destreses constitueixen una eina clau perquè els alumnes de primària puguin reflexionar sobre el propi pensament, afavorint processos metacognitius i la presa de consciència del seu diàleg intern. L’escolta i anàlisi d’aquest diàleg és fonamental per planificar-lo, dur-lo a terme d’una manera meditada i avaluar-ne el resultat. I així, a base de repeticions, s’aprèn a ser més estratègic en el pensament i, cosa que és més important, generalitzar aquesta manera de pensar a altres esferes d’activitat, fora de l’escola.

Pal de paller, projectes d’educació primària de Didacta+ on la cultura de pensament és molt important

A la col·lecció de projectes innovadors de primària Pal de paller de Didacta+, la cultura de pensament és un element fonamental present en cada una de les propostes. Podreu trobar rutines i destreses de pensament que ajudin a pensar progressivament d’una forma més estratègica: el semàfor, la xarxa d’idees, la brúixola o la creació de metàfores, entre d’altres.

rutina post la cultura de pensament en educació primària

Vols aprendre a portar aquestes rutines i destreses de pensament a l’aula?

Fes-ho amb Pal de paller!

APUNTA’T AL WEBINARI DEL 25 DE GENER

La cultura de pensament en el treball per projectes

M'hi apunto!

 

I si vols conèixer els materials que conformen la col·lecció Pal de paller, demana’ns una presentació aquí.