Recorrem les etapes de la història de la humanitat amb el projecte de primària VIATGEM EN EL TEMPS!

Viatgem en el temps de Pal de Paller

 

A Didacta+ hem elaborat un material dins la col·lecció de treball per projectes a Educació Primària Pal de Paller que ens indica el recorregut que hem de seguir per conèixer les diferents edats de la història de la humanitat:

Viatgem en el temps!

Tradicionalment, la història ha estat una matèria caracteritzada per una gran complexitat i també per la dificultat del docent a l’hora de fer-la engrescadora per als alumnes. Per això, des de Pal de Paller t’oferim la fórmula per motivar els teus alumnes de cicle superior d’educació primària treballant els continguts d’aquesta disciplina mitjançant un joc que els ajudarà a fer un recorregut i a situar-se com a individus dins el nostre context històric, així com a entendre el moment present a partir de l’evolució de l’ésser humà.

Aprendre Història amb Viatgem en el temps!, un dels nostres projectes d’Educació Primària

Viatgem en el temps! de Pal de Paller és un projecte que acosta els alumnes d’educació primària a les diferents etapes de la història de la humanitat —i en particular a la de Catalunya i Espanya— d’una manera lúdica, activa i molt entretinguda.

El projecte es divideix en cinc subreptes que presenten, de forma esgraonada, les diferents etapes de la història, des de la Prehistòria fins a l’Edat Contemporània, amb un objectiu principal: que els alumnes siguin capaços de comprendre les diverses etapes de la història i els fets més importants de cadascuna, des de l’art i la societat fins a la política i l’economia.

Com a cloenda del projecte es planteja la creació d’una càpsula del temps a 20 anys vista, a fi que els alumnes puguin inferir, a partir de l’anàlisi del nostre passat, com serà el nostre futur, enfocant-lo en els àmbits polític i social. Es proposa el repte a l’alumnat d’educació primària de mantenir les capses durant aquest període i que, dues dècades més tard, puguin consultar-les i valorar l’encert de les seves prediccions.

Aquest producte final els resulta molt motivador, degut al fet que el seu plantejament comporta la idea d’estar generant aprenentatges que tindran un impacte més enllà de la realitat de l’aula, i alhora és una molt bona eina per combatre el pensament tan present a les aules de: «I això que estic aprenent, de què em servirà?».

Viatgem en el temps de Pal de Paller

Una metodologia innovadora a l’aula en què la perspectiva de gènere és també molt important

Cal fer èmfasi en la rellevància que prenen en aquest projecte d’educació primària la figura de la dona i la perspectiva de gènere. A través de diverses activitats es pretén que els alumnes puguin reflexionar sobre el paper i l’espai que han ocupat les dones al llarg de la història i fer-los conscients de les desigualtats que han existit i de les que encara segueixen vigents avui dia.

Viatgem en el temps! és, a més, un projecte en què també es treballa la dimensió artística i l’evolució de les diverses disciplines com la música, la pintura o la literatura al llarg de les etapes que es van presentant i consolidant durant tot el recorregut.

Tal com es desprèn d’aquest text, a partir de Viatgem en el temps! l’alumnat d’educació primària podrà treballar, d’una forma integrada i contextualitzada, els continguts de diverses matèries d’una forma autèntica, activa i a través de l’ús de les noves tecnologies per a l’aprenentatge. Aquest és, en definitiva, l’objectiu de l’educació primària per projectes de Pal de Paller de Didacta+: treballar el coneixement d’una manera autèntica, col·laborativa e interdisciplinària.

 

Vols conèixer altres aspectes de la col·lecció Pal de Paller? Segueix connectat per a
noves actualitzacions!

Demana’ns una presentació d’aquest projecte aquí!