Què són?


A Didacta+, entenem la lectura com un viatge personal, continu i inacabable, que ha de ser estimulat des de diversos àmbits, especialment, l’escolar.

Proposant diferents possibilitats de títols, ordenats a partir de grans temes de la tradició literària, es pretén fomentar un acostament de l’alumnat a la literatura que tingui com a prioritat una relació afectiva amb les obres literàries.

L’elecció activa de cada lectura, en lloc de l’assignació més propera a la “lectura obligatòria”, permetrà que els i les alumnes puguin basar la seva elecció en els seus gustos, interessos i necessitats, i crear el seu propi itinerari lector.

Quins itinerarisproposem?


Aquesta proposta presenta cinc itineraris lectors diferents que, de cap manera, tenen la intenció de ser finals o exhaustius, però que permeten intuir més fàcilment la manera d’engegar i dur a terme aquest pla lector:

  • Herois i viatges
  • Gèneres: rol i representació
  • La mirada a través de l'altre
  • Individu i societat
  • Territoris de jo

1

ESO

Itineraris lectors en castellà per a primer d’ESO

Més informació

2

ESO

Itineraris lectors en castellà per a segon d’ESO

Més informació

3

ESO

Itineraris lectors en castellà per a tercer d’ESO

Més informació

4

ESO

Itineraris lectors en castellà per a quart d’ESO

Más información

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta'ns