Què són?


A Didacta+, entenem la lectura com un viatge personal, continu i inacabable, que ha de ser estimulat des de diversos àmbits, especialment, l’escolar.

Proposant diferents possibilitats de títols ordenats a partir de grans temes de la tradició literària, es persegueix fomentar un acostament de l’alumnat a la literatura que tingui com a prioritat una relació afectiva amb les obres literàries.

L’elecció activa de cada lectura, en lloc de l’assignació més propera a la “lectura obligatòria”, permetrà que els i les alumnes puguin basar la seva elecció en els seus gustos, interessos i necessitats, i crear el seu propi itinerari lector.

Quins itinerarisproposem?


Aquesta proposta presenta cinc itineraris lectors diferents que, de cap manera, tenen la intenció de ser finals o exhaustius, però que permeten intuir més fàcilment la posada en marxa d’aquest pla lector:

  • Viatges extraordinaris
  • Els camins de la vida
  • Individu i societat
  • Una altra realitat
  • L’expressió literària dels sentiments

1

ESO

Itineraris lectors en català de primer d’ESO

Més informació

2

ESO

Itineraris lectors en català de segon d’ESO

Més informació

3

ESO

Itineraris lectors en català de tercer d’ESO

Més informació

4

ESO

Itineraris lectors en català de quart d’ESO

Més informació

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta'ns