L’avaluació en el procés d’aprenentatge

Dins dels nostres projectes Punt volat i Asterisco entenem l'avaluació com un recurs clau i molt útil tant per als docents com per als alumnes.

01/06/2021
 • ESO
Projecte Punt VolatProyecto Asterisco
L’avaluació en el procés d'aprenentatge
Spread the love

“L’avaluació té com a objectiu descobrir fins a quin punt les experiències d’aprenentatge  tal com se les ha projectat produeixen realment els resultats esperats”. (Tyler, 1973)

“L’avaluació influeix directament en el que aprenem i en com ho aprenem i pot limitar o promoure l’aprenentatge efectiu”. (Gordon Stobart, 2010)

“L’avaluació és el motor de l’aprenentatge, ja que d’ella depèn tant el què i com s’ensenya, com el què i el com s’aprèn”. (Neus Sanmartí, 2007)

Quan parlem d’avaluació els alumnes la perceben com un recurs exclusivament relacionat amb les qualificacions i és per això que els sol causar una enorme preocupació.

Des del punt de vista del professor, sovint es veu com una sobrecàrrega en la programació docent, que comporta activitats de correcció repetitives sense que se n’obtinguin els resultats esperats.

Això no obstant, en el nostre projecte educatiu entenem l’avaluació com un recurs clau i molt útil tant per als docents com per als alumnes.

Eines d’avaluació i aprenentatge

D’una banda, l’avaluació com a recurs docent ha de permetre als professors comunicar als seus alumnes quins són els objectius de la programació i quines són les expectatives d’aprenentatge. A més el docent l’ha de fer servir com un recurs excel·lent amb què comprovar l’eficàcia dels mètodes d’ensenyament utilitzats a l’aula.

D’altra banda, i des del punt de vista dels alumnes, l’avaluació els ha de servir com un eficaç recurs didàctic de motivació i de reforç positiu a fi d’aconseguir un reconeixement al seu esforç i consolidar així l’aprenentatge i el desenvolupament de competències.

Finalitats de l’avaluació en l’aprenentatge

Segons Santos Guerra a l’avaluació haurien de diferenciar-se dos tipus de finalitats, les finalitats importants versus les finalitats presents:

L’avaluació en el procés d'aprenentatge

Didacta+ creiem que perquè una avaluació sigui eficaç i compleixi el seu objectiu cal avaluar contínuament per valorar el que es fa, possibilitant així modificar la planificació original d’acord amb les necessitats.

Avaluar és molt més que qualificar. Avaluar significa conèixer, comprendre, prendre decisions i, en definitiva, transformar per millorar.

Una avaluació autèntica

Perquè una avaluació sigui autèntica ha de ser:

 • Real, és a dir, que es doni en unes condicions semblants a la realitat.
 • Rellevant, ja que allò après ha de poder usar-se després.
 • Centrada en els processos de construcció, en la presa de decisions…, és a dir, en tot el que porta implícit l’aprenentatge.
 • Socialitzadora, a fi que permeti crear identitat.

En el nostre projecte educatiu entenem l’avaluació com una avaluació basada en evidències o “avaluació autèntica”, en la qual utilitzem un sistema d’avaluació que ens ha de permet recopilar informació sobre l’alumne i el seu progrés, des de l’inici fins al moment final, és a dir, que ens donarà informació de tot el seu procés d’aprenentatge.

El procés d’avaluació

Així doncs, l’avaluació autèntica permet conèixer què aprèn l’alumnat i com ensenya el professorat. Per això ha de tenir les característiques següents:

 • Ha de ser àmplia i contínua, és a dir, es dona dins i fora de l’aula.
 • Requereix de l’observació diària i directa del procés d’aprenentatge que realitza l’alumne, amb un feedback constant d’intercanvi d’opinions entre el propi alumne i el professor.
 • S‘han de recollir evidències del procés tant per part de l’alumne com del professor.
 • S’han d’utilitzar eines clares que permetin a l’alumne saber prèviament què se li demanarà perquè pugui dur-ho a terme.

D’altra banda entenem que és necessari que l’avaluació sigui realitzada amb caràcter formatiu i continu al llarg de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge i per això compta amb tres moments clau:

 1. Avaluació inicial-diagnòstica. Té en compte els coneixements previs de l’alumne en el moment de començar el programa.
 2. Avaluació del procés-formatiu. Es pretén conèixer i valorar el treball de l’alumnat i el grau de consecució dels objectius i de l’adquisició de competències bàsiques durant el procés d’aprenentatge
 3. Avaluació final-sumativa. Es valoren els resultats assolits.

Projecte educatiu i avaluació de l’aprenentatge

En el nostre projecte educatiu Punt volatque té com a objectiu l’aprenentatge de la llengua catalana i la literatura des d’un punt de vista didàctic i competencial, s’utilitzen diferents eines d’avaluació que permeten als alumnes conèixer les seves fortaleses i també el que han de reforçar, convertint així l’avaluació en el motor del seu aprenentatge, el qual els ajudarà a evolucionar i a millorar els seus resultats.

En el projecte Punt volat es treballen diferents eines i recursos d’avaluació:

 • KPSI (Inventari de coneixements previs de l’estudiant)
 • Dianes d’avaluació
 • Rúbriques d’autoavaluació o coavaluació
 • Llistes de control o checklist
 • Escales de valoració o de nivells
 • Portafolis o diari d’aprenentatge
 • Proves competencials
 • Exàmens o test

A partir d’aquestes eines l’alumne pot avaluar-se i ser avaluat de forma objectiva i coherent, sabent a l’avançada quins són els criteris amb els quals es valorarà cadascun dels objectius prèviament establerts. A més, en funció de l’eina escollida l’alumne serà conscient del seu propi procés d’aprenentatge, afavorint així la metacognició i millora contínues.

Ensenyament i avaluació són les dues cares d’una mateixa moneda. Entre totes dues hi ha d’haver una correlació absoluta: la nostra manera d’ensenyar ha de determinar la nostra manera d’avaluar perquè, de manera inevitable, la nostra manera d’avaluar condiciona la manera d’aprendre dels nostres estudiants.

Contacta ara amb el nostre equip i descobreix el projecte Punt volat!


Descobreix 4 eines per a l’avaluació competencial en el següent vídeo:

Autores de Didacta+ Cristina Pol i Elena Urbaneja, autores dels projectes Punt volat i Asterisco La Cristina és llicenciada en Psicopedagogia (UB) i màster en Investigació en Didàctica, Formació i Avaluació (UB). Actualment treballa a l'escola Jesuïtes Gràcia liderant un model d’aprenentatge de llengües en codocència a través del Projecte Lingüístic de secundària. L'Elena Urbaneja, pedagoga especialitzada en organització i direcció escolar, és docent de llengües a l'escola Jesús Maria i ha participat en diversos seminaris organitzats per FERE-CECA sobre innovació educativa.

Subscriure
Notify of
0 Comentarios
Inline Feedbacks
Veure tots els comentaris

Altres articles relacionats