Lectura de grans clàssics de la literatura castellana per a 1r d’ESO: Lazarillo de Tormes

Lazarillo de Tormes, a més de ser una de les grans lectures de la literatura castellana, és un llibre que permet a l’alumnat debatre i argumentar sobre temes que, pel seu interès humà i el seu abast universal, segueixen tenint avui dia la mateixa vigència que segles enrere.

17/11/2020
  • ESO
Lecturas Asterisco
Lectura de grans clàssics de la literatura castellana per a 1r d’ESO: Lazarillo de Tormes
Spread the love

Si ens preguntéssim quins són els llibres de la literatura castellana més recomanats per a 1r d’ESO segur que molts de nosaltres esmentaríem alguns dels títols dels grans clàssics de la literatura castellana. Això no obstant, pot ser que molts alumnes d’aquestes edats no comparteixin aquest argument, ja que és molt comú el fet d’associar el clàssic amb una cosa avorrida o de poc interès.

Des de Didacta+, i especialment a partir del Proyecto Asterisco, en el qual fomentem l’aprenentatge de la llengua i la literatura castellana d’una manera competencial i didàctica, creiem que el curs de 1r d’ESO és un dels millors moments per introduir la lectura dels grans clàssics de la literatura castellana, sempre i quan s’involucri l’alumne en l’activitat i dinàmica de la lectura, fomentant d’aquesta manera el desig per la lectura i afavorint la comprensió lectora.

Dins del gran ventall de títols, creiem que Lazarillo de Tormes és sense cap mena de dubte el llibre més apropiat perquè l’alumnat del primer curs de l’ESO s’iniciï en la lectura dels clàssics en llengua castellana, i això per dues raons principals:

  1. Per l’interès que, per la seva edat i la seva condició, pot despertar el protagonista entre els joves lectors.
  2. Pel caràcter realista de l’obra i el reflex social que ofereix de la Espanya del segle XVI, el que pot incentivar el desenvolupament d’activitats interdisciplinàries o transversals juntament amb l’àrea de Ciències Socials.

Tan mateix, el llibre de Lazarillo de Tormes, a més de ser una de les grans lectures de la literatura castellana, és un llibre que permet a l’alumnat debatre i argumentar sobre temes que, pel seu interès humà i el seu abast universal, segueixen tenint avui dia la mateixa vigència que segles enrere, tot fomentant que tant els alumnes com els docents puguin treballar de manera competencial elements de gran importància i actualitat com ara:

  • La gana i la pobresa
  • Les burles i els enganys
  • Les aparences, la falsedat i la hipocresia
  • Els maltractaments

Però, per què recomanem llegir l’adaptació realitzada per David Fernández i no l’obra original?

Perquè l’adaptació realitzada per David Fernández és una adaptació actual de 74 pàgines que, respectant l’essència de l’obra original, permet una lectura més fàcil i profitosa i, sobretot, perquè està a l’abast de tots els alumnes. En aquesta adaptació, s’hi han abreviat o adaptat únicament alguns passatges que resulten de menor interès narratiu, mentre que les obligades modificacions lèxiques i sintàctiques no han impedit que es mantingui el to característic de la novel·la original. D’aquesta manera, tot l’alumnat podrà llegir sense dificultat l’obra Lazarillo de Tormes i realitzar amb èxit les activitats que es proposin per millorar així l’aprenentatge i la comprensió lectora del llibre.

Quina activitat de tipus col·laboratiu et proposem dins la Guia de lectura del Lazarillo de Tormes, lectura recomanada per a 1r d’ESO?

En el Quadern d’activitats que acompanya aquest llibre, es proposa dividir la classe en quatre grups. Un cop dividits, la idea és que cada un d’ells llegeixi i treballi el capítol o capítols assignats, perquè després de la lectura i d’haver resumit per escrit el text, i també després de comprovar que tots els alumnes ho han entès perfectament, s’explica de manera conjunta l’argument.

Dins la Guia de lectura proposem per a cada capítol una sèrie de preguntes de comprensió lectora (amb el seu corresponent solucionari per als docents). Un cop realitzat el treball de comprensió, cada grup prepararà una exposició oral (en la qual intervindran tots els membres del grup), i inclourà així mateix la gravació del resum escrit que prèviament hagin elaborat. D’aquesta manera es treballen de manera motivadora les habilitats i competències lingüístiques referides a la comprensió lectora i la comunicació oral.

Quina activitat interessant i transversal proposem com a complement?

Amb l’objectiu de poder ajudar a fomentar la lectura activa i treballar-la de manera interdisciplinària, una de les activitats que et proposem des de Didacta+ és realitzar de manera conjunta entre tot l’alumnat la reconstrucció de l’itinerari geogràfic seguit per Lázaro dins la obra, i en especial la ruta que van seguir Lázaro i el cec entre les ciutats de Salamanca i Toledo.

Una altra activitat associada a aquesta lectura seria també l’elaboració conjunta d’un glossari il·lustratiu referit als següents camps lèxics: oficis, professions i estaments socials; religió; alimentació i objectes relacionats amb ella. D’aquesta manera es podran relacionar elements del llibre amb elements quotidians, cosa que permetrà augmentar i millorar l’aprenentatge competencial d’altres àrees, com per exemple la ja esmentada de Ciències Socials.

Vols que els teus alumnes llegeixin aquesta edició, gaudeixin i aprenguin amb el treball literari i interdisciplinari que et plantegem dins la Guia de lectura que acompanya l’edició de Lazarillo de Tormes, l’obra més representativa de la novel·la picaresca del Segle d’Or i un dels grans clàssics de la literatura castellana?

Anna Ponsatí Filòloga catalana i autora dels projectes Didacta Llicenciada en filologia catalana. Ha centrat la seva carrera professional en la docència, com a catedràtica de llengua i literatura catalanes, en diferents instituts de la ciutat de Barcelona. És autora de diferents manuals de llengua catalana i literatura per a l’ESO i per al batxillerat. Ha adaptat algun dels títols de la col·lecció Lectures Punt volat, així com ha elaborat les guies de lectura d’aquesta col·lecció.

Subscriure
Notify of
0 Comentarios
Inline Feedbacks
Veure tots els comentaris

Altres articles relacionats