La narrativa medieval a 3r d’ESO: Cuentos y leyendas de la Edad Media

Cuentos y leyendas de la Edad Media, que és un dels títols més recomanats, recull una mostra significativa de la narrativa curta medieval que permet a l’alumnat del tercer curs de l’ESO apropar-se a la literatura d’aquesta època, tal com s’indica en el mateix currículum.

18/02/2021
  • ESO
Lecturas Asterisco
La narrativa medieval a 3r d’ESO: Cuentos y leyendas de la Edad Media
Spread the love

El curs de 3r ESO destaca principalment pel desenvolupament de l’aprenentatge continu la qual cosa el converteix en un dels cursos claus per a l’alumnat de secundària. En aquest sentit, a Didacta+ creiem que la llengua castellana i la literatura, a més de ser la matèria que tots coneixem, pot convertir-se en una eina molt útil amb la qual els alumnes de tercer se submergiran en entorns dinàmics, interactius i competencials, millorant alhora la comprensió lectora.

La lectura de grans clàssics, narrativa d’aventures o textos medievals formen part d’algunes de les obres més recomanades per als alumnes de 3r de l’ESO, però si a més les relacionem amb altres disciplines i les mostrem d’una forma divertida, aquestes poden ajudar que els nostres alumnes desenvolupin aptituds tan importants com el debat literari a classe i la participació col·lectiva.

Cuentos y leyendas de la Edad Media, que és un dels títols més recomanats, recull una mostra significativa de la narrativa curta medieval que permet a l’alumnat del tercer curs de l’ESO apropar-se a la literatura d’aquesta època, tal com s’indica en el mateix currículum. La lectura d’aquest llibre servirà a més per conèixer millor la cultura i la mentalitat de l’edat Mitjana, en col·laboració amb l’àrea de Ciències Socials, així com per debatre i argumentar, tant des de la perspectiva medieval com des de l’actual, sobre aquests temes:

  • L’ésser humà i els animals
  • La literatura: ensenyança o entreteniment?
  • Enganys i males arts
  • El món de la cavalleria medieval
  • L’amor

Per què recomanem l’adaptació de David Fernández?

Perquè amb l’acurat treball d’adaptació s’han eliminat les dificultats de lectura que presenten moltes de les obres de l’època medieval, de manera que l’alumnat estarà en condicions d’entendre perfectament els contes i les llegendes que se’ls ofereixen. La brevetat i la varietat temàtica de les narracions seleccionades són dos al·licients més per a la seva lectura.

Quina activitat de tipus col·laboratiu et proposem a la Guia de lectura de Cuentos y leyendas de la Edad Media?

Com a complement de la lectura de l’obra, i per millorar l’aprenentatge des d’un punt de vista competencial, dins la Guia de lectura proposem dividir la classe en cinc grups. Un cop dividida, cada un dels grups llegirà i treballarà els contes o llegendes que, equitativament repartits, li siguin assignats. Després d’haver-los llegit i resumit per escrit, i després de comprovar que tots els alumnes els han entès correctament, es farà una posada en comú.

En la Guia de lectura es proposen una sèrie de preguntes de comprensió lectora per cada conte o llegenda (amb el corresponent solucionari adreçat als docents). Un cop realitzat aquest treball de comprensió, cada grup prepararà una exposició oral del resum escrit que hauran fet prèviament. Una manera motivadora de treballar les habilitats i competències lingüístiques referides a la comprensió lectora i a la comunicació oral.

Quina activitat interessant i interdisciplinària et proposem?

A més de la lectura i de les activitats complementàries, a Didacta+ us proposem la consulta de pàgines web sobre armadures i tornejos medievals, així com la visualització d’alguna de les versions operístiques (R. Wagner: Tristán e Isolda, Lohengrin), cinematogràfiques (Excalibur, Robin Hood, El rey Arturo) o de dibuixos animats (El traje nuevo del emperador) a què han donat lloc els contes i les llegendes del llibre.

Aquesta activitat, a més de ser dinàmica i diferent, us permetrà la interrelació de conceptes amb les àrees de Ciències Socials i Música.

Vols que els teus alumnes llegeixin aquesta edició, gaudeixin i aprenguin amb el treball literari i interdisciplinari que et plantegem dins la Guia de lectura que acompanya l’edició de Cuentos y leyendas de la Edad Media?

Anna Ponsatí Filòloga catalana i autora dels projectes Didacta Llicenciada en filologia catalana. Ha centrat la seva carrera professional en la docència, com a catedràtica de llengua i literatura catalanes, en diferents instituts de la ciutat de Barcelona. És autora de diferents manuals de llengua catalana i literatura per a l’ESO i per al batxillerat. Ha adaptat algun dels títols de la col·lecció Lectures Punt volat, així com ha elaborat les guies de lectura d’aquesta col·lecció.

Subscriure
Notify of
0 Comentarios
Inline Feedbacks
Veure tots els comentaris

Altres articles relacionats