Nou currículum a la vista i com treballar-lo amb el projecte Punt volat | Didacta+

Nou currículum a la vista i com treballar-lo amb el projecte Punt volat

Descobreix com pots treballar de manera competencial i adaptada als nous canvis curriculars amb el projecte Punt volat.

Publicat: 25/01/2022
  • ESO
Projecte Punt VolatProyecto Asterisco
Nou currículum a la vista i com treballar-lo amb el projecte Punt volat
Spread the love

L’any que tot just encetem previsiblement estarà marcat per un gran nombre de canvis en molts àmbits de la vida. Posant el focus en educació, l’any 2022 es caracteritzarà per ser l’any en què entrarà en vigor la LOMLOE i la consegüent reforma curricular que afecta totes les etapes del sistema educatiu.

Tant la nova llei com el currículum nou responen a una realitat evident: la necessitat de donar resposta a un repte global i transversal: la construcció d’una societat i un món més just i amb menys desigualtats, així com aconseguir un nou model de desenvolupament sostenible.

Un context on projectes com Punt volat de Didacta+ ofereixen una oportunitat de treballar les competències —i la Llengua catalana i literatura, en aquest cas— d’una forma visual i molt motivadora per a l’alumne.

Punt volat: com treballar de forma competencial i adaptada als nous canvis curriculars

Abans que acabi aquest curs es publicaran els decrets corresponents als diaris oficials, encara que les administracions educatives ja ens han facilitat esborranys dels diferents currículums, a partir dels quals ja estem treballant per adaptar Punt volat i la resta dels nostres materials als canvis curriculars que afectaran els cursos senars (1r i 3r) el curs 2022-23, i els cursos parells (2n i 4t) el curs 2023-24.

Els referents de partida són els documents: Recomanació del Consell d’Europa del 22 de maig de 2018, relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de la UNESCO i el Key Curricula Change in the 21st de l’Oficina Internacional de la UNESCO.

En els nous currículums es defineixen les competències clau de l’educació bàsica (finalitza a l’últim curs de l’ESO). Aquestes competències són:

  • Competència de comunicació lingüística
  • Competència plurilingüe
  • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM)
  • Competència digital
  • Competència personal, social i aprendre a aprendre
  • Competència ciutadana
  • Competència emprenedora
  • Competència en consciència i expressió cultural

Vols conèixer més sobre Punt volat i el nou currículum? Apunta’t al nostre webinari!

Tot i que aquestes competències són transversals i, per tant, cal desenvolupar-les en totes les matèries del currículum, les dues primeres afecten de ple la matèria de Llengua catalana i literatura i la manera com treballar-la.

A banda de les competències clau, cada matèria té unes competències específiques (en concret en les matèries de llengua en són 10), uns criteris d’avaluació i uns sabers (abans continguts).

En aquest moment, a Didacta+ estem revisant els materials del projecte Punt volat, projecte innovador en l’ensenyament de la llengua catalana per a l’ESO, per tal d’ajustar-lo als canvis que suposarà el nou currículum. Ja saps que Punt volat és un projecte innovador perquè destaca per la inclusió d’activitats i eines didàctiques que personalitzen i estimulen la formació de l’alumnat.

Així mateix, continuant amb les formacions periòdiques que oferim als docents de les matèries de llengua, t’oferim un programa de seminaris molt interessant i variat, que de ben segur serà del teu interès.