Spread the love

Política de devolucions i reemborsament

Dades fiscals

Identitat del Responsable: DIDACTA PLUS S.L.
Nom comercial: Didacta+
NIF/CIF: B67126607
Adreça postal: Muntaner, 231, 2n 1ª B. 08021, Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: info@didactaplus.com

Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com objecte regular la relació entre Didacta Plus S.L. (d’ara en endavant Didacta+) i tu (d’ara en endavant el Client), relatives a totes les compravendes realitzades a través de www.didactaplus.com en endavant, la Plataforma), domini del qual és titular Didacta+. Així mateix, la contractació on-line dels serveis que ofereix Didacta+ a través de la Plataforma estarà subjecta al que està disposat a l’Avís Legal i la Política de Privacitat de la Plataforma que s’incorporen en aquest text per referència. En el suposat cas d’existir un conflicte entre aquests documents —i els que s’incorporessin per referència— i les presents Condicions Generals, aquestes últimes prevaldran en qualsevol cas.

Condicions de compra

1. Condicions generals per a la compra de productes

Comandes:Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a la Plataforma, afegir els productes a la cistella, segons com s’indica a la pantalla, complimentant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i validat el mateix. Tots els preus publicats a la Plataforma són amb IVA i la resta d’impostos que poguessin ser aplicables inclosos (els preus publicats a la Plataforma no indiquen les despeses d’enviament). La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Contractació com part de la celebració del contracte. Només amb prova contraria, les dades registrades a través de la Plataforma constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Didacta+ i els seus clients.

En realitzar la teva comanda a través de la Plataforma i sempre que introdueixis la teva adreça de correu electrònic correcte, rebràs immediatament un e-mail de confirmació amb les dades que has facilitat, per si detectessis algun error, que pugui ser corregit abans de procedir a l’enviament. Si no estàs d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació de compra, podràs sol·licitar la modificació de les mateixes o la anul·lació de la comada. No obstant, una vegada estigui enviada no es podrà modificar ninguna dada.

Se t’avisarà pel mateix medi, una vegada la comanda sigui enviada perquè puguis estar atent a la seva recepció.

Es recomana que l’horari d’entrega sigui pels matins (ja que no en totes les localitats es fan repartiments per les tardes), i a més posar una adreça d’entrega on hi hagi algú que pugui recepcionar la comanda (lloc de treball, adreça d’un familiar, etc.).

El termini d’entrega de la comanda a Espanya serà: 24/72 hores hàbils quan els llibres sol·licitats estiguin disponibles en el magatzem. S’accepten enviaments fora d’Espanya. Els productes s’enviaran a l’adreça d’enviament que hagis indicat a la comanda. En cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l’expedició tindrà en compte l’entrega prevista més llarga. En el cas que existís alguna ruptura d’estoc o indisponiblitat puntual d’un article, Didacta+ es posarà en contacte amb tu per comunicar-t’ho d’immediat i donar-te novament el termini d’entrega o, si no fos possible servir-te el mateix producte, procedir a la seva anul·lació i reemborsament.

Canvi de l’adreça d’enviament: Una vegada s’hagi enviat la teva comanda, si desitges modificar l’adreça d’entrega, se’t cobrarà les despeses que generi l’enviament a la nova adreça.

2. Comandes retornades

En cas d’enviar una comanda i que aquesta vingui retornada al nostre magatzem, s’oferirà al Client l’opció de tornar a enviar-lo previ pagament de nou de les despeses d’enviament marcades a la comanda, per a això es remetrà un correu electrònic a l’adreça facilitada pel Client amb la finalitat de que puguis fer ús d’aquesta opció, informant-te així mateix de les condicions aplicables a la mateixa. Si l’enviament tenia despeses d’enviament 0 es cobrarà 3,50 Euros en concepte de “Despeses d’Enviament”, o bé la possibilitat de retornar-te els teus diners a la mateixa targeta amb la qual vas realitzar la teva compra, menys 7 Euros que carregarem en concepte de “Despeses de Gestió”.

3. Validesa dels preus i ofertes:

Els productes que s’ofereixen a la Plataforma, i els preus d’aquests, estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin en el catàleg de productes visualitzats per mitjà de la Plataforma. Els preus són els indicats a la Plataforma en la data de la comanda i vàlids menys en cas d’errors tipogràfics o informàtics (sobretot errors especialment evidents). En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Didacta+, es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i que algun Client hagués pres la decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap tipus de cost per la seva part. Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tal, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l’oferta. Es prega als usuaris que accedeixin a versions actualitzades de la Plataforma per evitar errors en els preus.

Didacta+ es reserva tot dret d’efectuar en la Plataforma, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar productes, serveis i preus en funció del mercat.

4. Formes de pagament

El pagament es realitzarà a través d’una passarel·la de pagament operada per BBVA amb Redsys o a través de PayPal, subjecta a les seves condicions legals i de privacitat. No guardem còpies de les dades de la targeta o PayPal. Només emmagatzemem la referència de la compra per si haguéssim de realitzar la devolució corresponent, o per si el Client vol fer compres successives pagant amb la mateixa targeta d’aquesta referència. D’aquesta forma oferirem major privacitat i seguretat als nostres Clients.

Si després d’haver realitzat el pagament no hi hagués disponibilitat d’algun llibre que hagis comprat, Didacta+ es compromet a contactar amb el Client i procedir a la devolució immediata a través de la seva targeta. Si tinguéssis que reclamar una devolució, no dubtis a dirigir-te a: admin@castellnouedicions.com.

5. Seguretat

Tot el procés de compra i en el seu cas de devolució, així com la transmissió de les dades personals del Client, s’efectua amb total garantia de seguretat i confidencialitat, utilitzant-se un protocol de connexió segura HTTPS.

6. Consentiment de l’usuari

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes al prémer el botó de “Finalitzar la compra”.

7. Desistiment i termini de devolució extra

La comunicació de l’exercici del dret de desistiment (dret del consumidor a desistir del contracte sense necessitat d’acreditar cap raó) ha de realitzar-se en un termini de catorze dies naturals des de la recepció de l’enviament, bé a través de correu electrònic: admin@almadrabaeditorial.com o bé telefònicament al número: 934 961 400, de dilluns a divendres, en horari laborable.

El consumidor ha de retornar el producte en un termini de catorze dies naturals des de que vas indicar la teva intenció d’exercitar el dret de desistiment a Didacta+ (assumint el consumidor els costos de devolució).

A més, Didacta+ garanteix la teva completa satisfacció en totes les teves compres, per la qual ens comprometem a la devolució en els següents casos:

  • Si el producte sol·licitat no s’adequa a les teves necessitats, s’admetrà la devolució corrent les despeses d’enviament i recollida a càrrec del Client sempre que s’exerciti en el termini previst en el present apartat. El producte ha de trobar-se en perfectes condicions i una vegada verifiquem el seu estat en el nostre magatzem, procedirem al reintegrament del seu import en el termini màxim de 30 dies des de la devolució en un termini extra a través de la mateixa targeta amb la qual vas realitzar el pagament, per la qual cosa has d’incloure a la comanda que retornes una nota amb el teu nom complet i les dades de la comanda de compra.
  • Si el producte és defectuós o no correspon amb el que vas sol·licitar, Didacta+ assumirà les despeses de devolució i el nou enviament; en aquesta ocasió també et preguem que incloguis en el teu enviament una nota amb el teu nom complet i dades de la comanda de compra, així com el defecte que tinguin el llibre.

Els productes tals com vídeos, CD-ROM, DVD, llibres o materials educatius retractilats… no s’admetran com a devolució o objecte de l’exercici del dret de desistiment si apareixen desprecintats.

Didacta+ no tornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció de l’article objecte de la devolució o canvi en els nostres magatzems. El preu a retornar és el que originalment figurava a la comanda, excepte, en el seu cas, les despeses de transport. Una vegada estigui verificat el correcte estat del producte retornat, Didacta+ procedirà al reemborsament de l’import en el termini de 14 dies naturals des de la comunicació de que s’exercia del dret del desistiment per part del consumidor.

Si el producte és defectuós, serà substituït per Didacta+ per un altre d’idèntiques característiques, assumint Didacta+ les despeses d’enviament.

8. Garanties

El titular ofereix als usuaris consumidors que compren productes i/o serveis a la Plataforma les garanties legals amb respecte als mateixos disposats sota la llei aplicable incloent-hi (sense efecte limitatiu), que els mateixos són conformes en la seva descripció i que són aptes per a l’ús al qual ordinàriament es destinen aquests productes/serveis, i que tenen la qualitat i prestacions habituals que l’usuari consumidor pugui esperar de productes del mateix tipus. Aquesta garantia té una vigència de 2 anys a partir de la data d’entrega del producte o la prestació del servei.

En cas de producte defectuós en el moment de l’entrega, el comprador haurà d’informar al Titular de la manera indicada a les presents Condicions.

Estan exceptuats del dret de devolució els continguts digitals (ebooks, pel·lícules sense precinte, etc.), susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent, així com la resta d’excepcions previstes a l’article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.