Una màquina perfecta

Projectes d’Educació Primària

Sol·licita una presentació

Per què Pal de paller?


Perquè el treball per projectes a tots els cursos de Primària facilita el desenvolupament de les competències clau necessàries per viure i conviure en el s. XXI en tots els alumnes.

Material de Pal de paller


00_PalDePaller_Cuadern_Activitats
Quadern de treball

Permet dur a terme l’autoavaluació inicial i la final, realitzar les activitats individuals de cada repte i tenir a l’abast els aspectes teòrics més rellevants.

Capses-Aprenentatge-CicloMedioEstiuAEstiu
Capsa d’aprenentatge

És el punt de trobada del projecte. Hi trobareu la sinopsi, la rúbrica d’autoavaluació de grup, les targetes de rol i les peces pròpies de cada capsa.

01_PalDePaller_Eines_Digitals
Llicència digital

Et donarà accés al conjunt de recursos per al docent del projecte que es vinculen amb les activitats: propostes i orientacions de treball, programacions, solucionari i rúbriques per a l’avaluació.

Fonaments pedagògics


ico-creativitat Creativitat
ico-motivacio-1 Motivació
ico-gamificacio-1 Gamificació
ico-inclusion Inclusió
ico-flexibilidad Flexibilitat
ico-rigoracademic Rigor acadèmic
ico-recursosinnovadors Recursos innovadors

Contacta’ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta'ns