Construïm a bon ritme!

Projectes d’Educació Primària  · Primer cicle

Sol·licita una presentació

Vols rebre un tast dels projectes Pal de paller? Rep gratuïtament un recurs il·lustratiu de com treballem en els Pal de paller per al primer cicle.

Descarrega el recurs

Material de Pal de paller


Capses-Aprenentatge-CicoInicialVivimlesfestes
Quadern de treball

Permet dur a terme l’autoavaluació inicial i la final, realitzar les activitats individuals de cada repte i tenir a mà els aspectes teòrics més rellevants.

Quadern-Treball-CicloInicial-ConnectatsEntorn-1
Capsa d’aprenentatge

Inclou la sinopsi del projecte, la relació de materials, la rúbrica d’avaluació de grup, les targetes de rols i les peces pròpies de cada caixa.

01_PalDePaller_Eines_Digitals
Llicència digital

Et donarà accés al conjunt de recursos per al docent del projecte que es vinculen amb les activitats: propostes i orientacions de treball, programacions, solucionari i rúbriques per a l’avaluació.

Contacta’ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta’ns