Connectats a l’entorn

Educació Primària · Primer cicle

Connectats a l’entorn Sol·licita una presentació

Descripció


Connectats a l’entorn és un projecte pensat perquè els alumnes de 1r curs de primària prenguin consciència de l’entorn en què es troba la seva escola: d’on viuen, de les diferents relacions que s’estableixen en aquest entorn entre els diferents establiments, serveis i activitats i els seus usuaris. També se’ls orienta a fer-ne un bon ús, i a ser conscients de la necessària col·laboració de tots plegats per aconseguir una bona convivència.

Objectiu


Pretenem que els alumnes de primer cicle coneguin, estimin i millorin el seu entorn social més proper.


Connectats a l'entorn


Quadre de continguts

Connectats a l’entorn Motivació inicial i repte global
  • Som capaços de millorar el nostre entorn?
Connectats a l’entorn Reptes
  • Representación teatral de algunas situaciones que se pueden producir en el barrio entre los distintos agentes que intervienen y registrarlas en un vídeo.
Connectats a l’entorn Producción final
  • Representació teatral d’algunes situacions que es poden produir al barri entre els diferents agents que hi actuen i enregistrar-la en un vídeo.

Mestres


Recursos per als docents

T’oferim una sèrie de recursos per facilitar-te la feina.

  • Proyecto
  • Recursos digitales
  • Programación
  • Orientación
  • Rúbricas
  • Solucionario
Contacta amb nosaltres

Contacta’ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta’ns