Materials de Geologia per al Batxillerat | Didacta+

Geologia i Ciències Ambientals

1r i 2n de Batxillerat

Geologia i Ciències Ambientals Sol·licita una presentació

Descripció


Geologia i Ciències Ambientals

Els manuals per a la matèria de Geologia i Ciències Ambientals treballen les competències clau i les competències específiques proporcionant eines a l’alumnat de Batxillerat per conèixer, interpretar i actuar de manera responsable a fi de preservar la riquesa natural i mediambiental.

En el manual 1r es treballen els coneixements necessaris per comprendre com està formada l’estructura interna de la Terra. A 2n, l’alumnat aprofundirà els seus coneixements sobre com l’acció humana afecta el medi ambient. L’objectiu d’aquest treball és reduir-ne les causes i els seus efectes.

Aquest material s’adecua al nou currículum educatiu de la Generalitat de Catalunya.

El manual de 2n estarà disponible per al curs 2024-25.


Sabers


Estructura curricular

A cadascun dels manuals del projecte de Geologia i Ciències Ambientals es treballen 5 sabers de la matèria:

Els sabers de 1r de Batxillerat
 • Projecte científic de geologia o ciències ambientals
 • La Terra, un planeta particular
 • Minerals, els components de les roques
 • Roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques
 • Història de la Terra i la vida
Els sabers de 2n de Batxillerat
 • La informació geològica i ambiental
 • La tectònica de plaques i geodinàmica interna
 • Processos geològics externs
 • Les capes fluides de la Terra
 • Recursos naturals i gestió sostenible

Índex de continguts


Continguts de Geologia i Ciències Ambientals

El manual de 1r treballa els diferents sabers del currículum a partir de 6 unitats, mentre que el de 2n els treballa en 10 unitats. Cada unitat s’inicia amb un text de presentació que ofereix una visió global i d’interrelació amb els altres sabers. A més, com a cloenda de cada una unitat hi trobem una activitat final i una activitat globalitzadora per al treball transversal.

Continguts de 1r

 • La Terra, la nostra llar a l’Univers
 • Tectònica global: de la deriva dels continents a l’origen de Catalunya
 • Les roques de Catalunya: de la primera a la darrera
 • Vent, aigua i gel: destructors i formadors de roques
 • Filles del foc
 • Les roques que es transformen

Continguts de 2n

 • Les ciències de la Terra i la societat
 • Els riscos derivats de la geodinàmica interna i la seva gestió
 • Els riscos derivats de la geodinàmica externa i la seva gestió
 • L’atmosfera: dinàmica, riscos i impactes mediambientals
 • La hidrosfera: dinàmica, riscos i impactes mediambientals
 • Un futur sostenible
 • Recursos energètics i impactes mediambientals
 • Recursos geològics i impactes mediambientals
 • El sòl: processos, recursos i impactes mediambientals
 • Els residus: gestió i impactes mediambientals

Tipus d’activitats


¿Com són les activitats de Geologia i Ciències Ambientals?

Aquest nou material planteja gran diversitat de tipologies d’activitat, amb la finalitat que l’alumnat treballi les competències específiques i els components transversals de les competències clau.

Tipologia d’activitats
 • Què en saps? Preguntes introductòries

 • Apartat Apliquem: activitats d’aplicació dels continguts

 • Activitats que treballen els sabers de manera transversal

 • Activitats de final d’unitat

Professorat


Recursos per als docents

T’oferim una sèrie de recursos per donar-te un cop de mà en la teva tasca docent.

 • Programació
 • Solucionari
 • Orientacions
 • Rúbriques
 • Recursos multimodals
Contacta amb nosaltres

Contacta’ns per rebre’n més informació o sol·licitar-nos una presentació.

Contacta’ns