Història de la Filosofia

2n de Batxillerat

Història de la Filosofia Sol·licita una presentació

Descripció


Manual d’Història de la Filosofia per a 2n de Batxillerat

En aquest curs es presenta la història del pensament filosòfic a través dels pensadors i pensadores de cada època, però sobretot se centra a connectar aquells pensadors d’èpoques més llunyanes amb la societat del segle XXI , a partir de textos o produccions visuals actuals. Es recuperen pensadores i científiques que han aportat idees i coneixements al llarg de les diferents èpoques.

El manual està disponible tant en català com en castellà.

El manual en català segueix els currículums de les comunitats autònomes de Catalunya i el de les Illes Balears. El manual en castellà s’adequa al currículum de Madrid, Navarra, Aragó, Cantàbria, La Rioja, Extremadura, Castella i la Manxa i Castella i Lleó.

Vídeo


Vídeo Filosofia i Història de la Filosofia (en català)

Vídeo Historia de la Filosofía (en castellà)


Sabers


Estructura curricular

En aquest manual es treballen 4 sabers del nou currículum de la matèria de Història de la Filosofia.

Quins sabers es treballen?
 • Què és l’ésser humà?
 • Què puc saber?
 • Què he de fer?
 • Com vivim junts?

Índex de continguts del manual en català


Continguts d’Història de la Filosofia

El manual està estructurat en 15 unitats organitzades en 3 blocs, els quals es connecten amb diferents períodes de la història de la filosofia. Al final de cada bloc, es plantegen activitats globalitzadores al voltant de cada tema. Com a cloenda del material, presentem un anexo metodológico.

La filosofia a l’antiguitat i a l’edat mitjana

 • L’origen de la filosofia occidental
 • La filosofia en l’època clàssica: Plató
 • La filosofia en l’època clàssica: Aristòtil
 • El pensament en el període hel·lenístic i romà
 • El pensament medieval. Filosofia i teologia
 • Activitats globalitzadores

La filosofia en l’edat moderna

 • Renaixement i humanisme
 • La filosofia racionalista
 • La filosofia empirista
 • La Il·lustració
 • Kant i l’idealisme alemany
 • Activitats globalitzadores

La filosofia contemporània

 • La filosofia en el nou ordre burgès
 • La crisi dels valors il·lustrats
 • Segle XX: filosofia de la ciència i del llenguatge
 • Segle XX: filosofia de l’ésser i de l’existència
 • Segle XX: filosofia de la societat

Continguts d’Historia de la Filosofía

del origen de la filosofía occidental en Grecia hasta el fin de la Antigüedad
 • El origen de la filosofía occidental
 • La filosofía en la época clásica: Platón
 • La filosofía en la época clásica: Aristóteles
 • El pensamiento en el periodo helenístico y romano
De la Edad Media a la modernidad europea
 • El pensamiento medieval. Filosofía y teología
 • Renacimiento y revolución científica
 • La filosofía racionalista
 • La filosofía empirista
De la modernidad a la posmodernidad
 • La Ilustración
 • Kant y el idealismo alemán
 • La filosofía en el nuevo orden burgués
 • La crisis de los valores ilustrados
 • Siglo XX: filosofía de la ciencia y del lenguaje
 • Siglo XX: filosofía del ser y de la existencia
 • Siglo XX: filosofía de la sociedad

Tipus d’activitats


Com són les activitats d’Història de la Filosofia?

Aquest nou material planteja gran diversitat de tipologies d’activitat, amb la finalitat que l’alumnat de 2n de Batxillerat «aprengui fent» (learning by doing), per fomentar així l’assoliment de les competències clau i específiques de la matèria.

Tipologia d’activitats
 • Textos filosòfics intercalats als continguts

 • Dissertació

 • Projecte de treball en grup

 • Activitats de final de bloc

 • Activitats transversals i de vigència:

  -Activitats per treballar la interdisciplinariedad

  -Activitats per treballar la vigència amb filòsofs i situacions actuals

 • Perspectiva de gènere:

  -Dones filòsofes integrades en el context històric

  -Dones en altres disciplines de coneixement

Professorat


Recursos per als docents

T’oferim una sèrie de recursos per donar-te un cop de mà en la teva tasca docent.

 • Programació
 • Solucionari
 • Orientacions
 • Rúbriques
 • Recursos multimodals
Contacta amb nosaltres

Contacta’ns per rebre’n més informació o sol·licitar-nos una presentació.

Contacta’ns