Llengua Catalana i Literatura per a primer de l’ESO

Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO Sol·licita una presentació

Descripció


Aprèn llengua catalana i literatura de forma competencial a primer d’ESO

El Projecte Punt volat és un projecte innovador i motivador que ofereix una sèrie de recursos per treballar de manera totalment competencial la matèria de Llengua catalana i literatura a l’ESO.

Aquest projecte s’ha elaborat tenint en compte estudis sobre com aprèn el cervell (neurociència), la implicació de les emocions en l’aprenentatge, el joc com a element que desenvolupa l’aprenentatge i l’integra, i així mateix el desplegament curricular vigent.

Els materials s’estructuren en 6 eixos de treball: Les llengües i els seus parlants, Comunicació, Educació literària, Gramàtica, Ortografia i Lèxic, en els quals es treballen totes les competències que estableix el nou currículum LOMLOE.


Quadern d'activitats


Contingut Quadern d’activitats

Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO

Les llengües i els seus parlants

 • La diversitat lingüística
 • El plurilingüisme a l’Estat espanyol
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO

Comunicació

 • Text narratiu
 • Text descriptiu
 • Text conversacional
 • Text instructiu
 • Text predictiu
 • Text expositiu
 • Text argumentatiu
 • Text persuasiu
 • Projecte final
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO

Educació literària

 • Què és la literatura
 • Prosa o narrativa:
 • Poesia
  • Mètrica
  • Recursos retòrics (iniciació)
 • Teatre
  • Elements del teatre
  • Dramatització
 • Projecte final
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO

Gramàtica

 • Fem el cim!
  • El nom o substantiu
  • El determinant
  • L’adjectiu
  • El pronom
  • El verb
  • L’adverbi
  • La preposició i la conjunció
 • Projecte final
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO

Ortografia

 • La síl·laba, el dígraf, el diftong i el hiat
 • L’accentuació
 • A/E àtones
 • O/U àtones
 • P/B, T/D i C/G a final de mot
 • B/V
 • G/J, TG/TJ
 • X/IX
 • S, SS, Z, C, Ç
 • L·L
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO

Lèxic

 • Derivació
 • Vocabulari de la cuina i les postres
 • Sinònim, antònim, hipònim i hiperònim
 • Vocabulari del parentesc familiar
 • Vocabulari dels aliments
 • Vocabulari dels esports
 • Les quatre estacions: La tardor. Endevinalles i dites populars
 • Les quatre estacions: L’hivern. Embarbussaments i refranys
 • Les quatre estacions: La primavera. Sopa de lletres i mots encreuats
 • Les quatre estacions: L’estiu. Fruites i verdures

Caixa d’eines


Contingut Caixa d’eines

Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO Eines de consulta
 • Les llengües i els seus parlants
 • Comunciació
 • Educació literària
 • Gramàtica
 • Ortografia
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO Eines de comunicació
 • Com parlar en públic
 • Com preparar el contingut d’una presentació
 • Rúbrica d’autoavaluació de l’expressió oral
 • Com fer un debat
 • 10 consells per escriure bé
 • Com presentar un bon treball
 • Avaluació de l’expressió escrita
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO Eines d'estudi
 • Passos a seguir per comprendre un text
 • 5 aspectes a tenir en compte davant d’una comprensió oral
 • I tot això com ho estudio?
 • Com preparar un dictat
 • Núvol de paraules
 • Mapa conceptual
 • Mapa mental

Capsa de jocs


Contingut Capsa de jocs

Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO Eines de Jocs
 • Joc del conte

 • Joc de les descripcions

 • Joc de les trobades

 • Dòmino dels determinants

 • Joc del verb

 • Joc de Sí o No

 • Construïm oracions

 • Parxís

 • Joc del cuc i de les escales

 • Nissaga familiar

Professorat


Recursos per als docents

T’oferim una sèrie de recursos per facilitar-te la feina.

 • Projecte
 • Recursos digitals
 • Programació
 • Orientació
 • Rúbriques
 • Solucionari
Contacta amb nosaltres

Contacta’ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta’ns