Llengua Catalana i Literatura per a tercer d’ESO | Didacta+

Llengua Catalana i Literatura per a tercer de l’ESO

Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO Sol·licita una presentació

Descripció


Aprèn llengua catalana i literatura de forma competencial a tercer d’ESO

Punt volat és un projecte innovador i motivador que permet treballar, gràcies als materials que el componen, la llengua catalana i literatura de forma competencial a l’ESO.

El projecte té en compte els darrers estudis sobre com aprèn el cervell (neurociència), com intervenen les emocions durant l’aprenentatge, la gamificació com a eina motivadora, així com el desplegament curricular vigent.

Punt volat presenta 6 eixos de treball: Les llengües i els seus parlants, Comunicació, Educació literària, Gramàtica, Ortografia i Lèxic, en els quals es treballen totes les competències que estableix el nou currículum LOMLOE.


Quadern d'activitats


Contingut Quadern d’activitats

Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO

Les llengües i els seus parlants

 • La diversitat lingüística al món
 • El domini lingüístic i els dialectes del català
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO

Comunicació

 • Funcions del llenguatge, registres lingüístics i propietats del text
 • Tipologia textual
 • Els gèneres periodístics i la publicitat
 • Projecte final: Diari digital Punt volat
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO

Educació literària

 • El segle d’or (segle XV) (Lectura col·laborativa: Tirant lo Blanc)
 • La literatura dels segles XVI, XVII i XVIII
 • La Renaixença (segle XIX)
 • Projecte final: Joc Lite en línia
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO

Gramàtica

 • Reprenem el fil: Categories gramaticals i tipus de sintagmes
 • Quina funció fa cadascú? Funcions sintàctiques: CD, CI, atribut, CC, CRV, CPred
 • La xarxa dels pronoms febles – Paisatge d’aprenentatge
  • Línia lila: Pronoms febles, CD, CI i atribut
  • Línia taronja: Substitució del CD, CI i atribut
  • Línia verda: Substitució del CC, CRV i CPred
  • Línia groga: Combinació pronominal
 • L’oració simple i l’oració composta
 • Projecte final: Kahoot
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO

Ortografia

 • Evitem confusions:
  • a/ha
  • em/hem
  • quan/quant
  • tan/tant
  • c/q
  • des de
  • altre/nostre/vostre i altra/nostra/vostra
  • haver de
  • adonar-se
  • cap, els altres, a més
  • a mesura que, mentre
  • i/hi, o/ho
  • sí/si/s’hi
  • ni/n’hi
  • sobretot/sobre tot
  • pot ser/potser
  • alhora/ a l’hora
  • gairebé/gaire bé
  • conte/comte/compte
  • per què/perquè
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO

Lèxic

 • Precisió lèxica
 • Frases fetes
 • Barbarismes
 • Abreviacions
 • Famílies de paraules
 • Repàs de conceptes
 • Jocs olímpics

Caixa d’eines


Contingut Caixa d’eines

Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO Eines de consulta
 • Les llengües i els seus parlants
 • Comunicació
 • Educació literària
 • Gramàtica
 • Ortografia
Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO Eines de comunicació
 • Escala de valoració per a l’expressió oral
 • Rúbrica d’expressió escrita
 • Anàlisi d’un text narratiu, poètic o teatral
 • Com fer un comentari de text
 • Rúbrica per autoavaluar un comentari de text

Capsa de jocs


Contingut Capsa de jocs

Punt volat llengua catalana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO Eines de Jocs
 • Combina-ho!

 • 2 en 1

 • Qui corre guanya

 • Joc dels Cadenats

 • Lite en línea

 • Joc dels Barbarismes

 • Joc Memory. Abreviacions

 • Joc del Ruc. Familía de Paraules

 • Passaparaula

 • Els jocs Olímpics

Professorat


Recursos per a docents

T’oferim una sèrie de recursos per facilitar-te la feina.

 • Projecte
 • Recursos digitals
 • Programació
 • Orientació
 • Rúbriques
 • Solucionari
Contacta amb nosaltres

Contacta’ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta’ns