Què diuen els docents de l’ESO sobre els projectes Punt volat i Asterisco de Didacta+?

Avui volem parlar d'innovació i noves metodologies a l'Educació Secundària. Concretament, dels nostres projectes per a l'ESO: Punt volat i Asterisco.

21/04/2022
  • ESO
Projecte Punt VolatProyecto Asterisco
Què diuen els docents de l’ESO sobre els projectes Punt volat i Asterisco de Didacta+?
Spread the love

Avui volem parlar d’innovació i noves metodologies a l’educació secundària. Concretament, dels nostres projectes a l’ESO: Punt volat i Asterisco. Tots dos molt motivadors i fonamentals per desenvolupar les competències clau i les específiques dels alumnes a l’educació secundària: Punt volat per a Llengua catalana i literatura i Asterisco per a Llengua castellana i literatura.

Tot i que hem dit que avui parlarem d’aquests projectes, els qui realment volem que en parlin són els autèntics protagonistes —juntament amb l’alumnat—: els docents de l’ESO. Montserrat Villagrasa, professora de l’Escola Thau Sant Cugat, Llúcia Pons i Agnes Schlüter, professores de l’institut Lauro de les Franqueses del Vallès i Narcís Madí, professor del Vedruna–Prats de la Carrera de Palafrugell comparteixen amb tots nosaltres la seva experiència amb el projecte Punt volat i amb el projecte Asterisco de Didacta+.

Punt volat i Asterisco, els projectes de l’ESO de Didacta+ que estan revolucionant les aules

Montserrat Villagrasa, Thau de Sant Cugat: “És un projecte elaborat per persones que saben que és una aula”

L’escola Thau de Sant Cugat s’ha iniciat a treballar amb el projecte innovador Punt volat aquest curs. Montserrat Villagrasa, professora de Llengua catalana i literatura d’aquest centre educatiu que té per lema “treballem junts per l’excel·lència”, defineix el Punt volat com “un projecte dinàmic, atractiu, modern, actual, molt competencial i innovador”. Entre d’altres consideracions, destaca la resposta molt favorable de l’alumnat d’educació secundària a la manera de treballar la matèria i especialment les propostes metodològiques en relació amb l’aprenentatge que es proposen al llarg de cada curs.
Com a aspecte més innovador, assenyala que l’alumnat a l’ESO és el protagonista del seu aprenentatge, perquè són ells i elles qui han de pensar, reflexionar i dur a terme l’aprenentatge; en altres paraules: promoure la seva autonomia, mentre els docents fan de guia d’aquest procés.

La Montserrat recomana el projecte Punt volat de Didacta+ a altres docents perquè és un projecte complet que dona moltes eines per realitzar la seva tasca, i a l’alumnat perquè hi troba tot allò que necessita per desenvolupar les competències que li permetran créixer com a individu en la societat del futur.

Agnes Schlüter, INS Lauro: “Fa anys que treballo a l’educació i és el primer projecte amb el qual em sento realment còmoda”

La Llúcia Pons i l’Agnes Schlüter són professores de Llengua catalana i literatura de l’institut Lauro de les Franqueses del Vallès molt entusiasmades amb el projecte Punt volat, ja que el consideren un material que s’ajusta molt bé a les seves necessitats.

Així mateix destaquen la varietat d’activitats que el projecte presenta en cada curs a l’ESO, fet que els permet adaptar-se als diferents ritmes que s’identifiquen dins de la classe. A més a més, el consideren un projecte molt engrescador tant per l’equip docent com per a l’alumnat.

Un altre aspecte que destaquen és la flexibilitat d’ús, degut a la seva estructura en diferents eixos, la qual cosa permet crear el seu propi recorregut d’aprenentatge.

Finalment, comenten que el material que l’editorial facilita al professorat, tant les orientacions com els solucionaris, està molt ben elaborat i, aquest fet, genera confiança i seguretat.

Narcís Madí, Vedruna – Prats de la Carrera: “El projecte ens sembla molt innovador, és com un salt endavant”

Vedruna-Prats de la Carrera és un dels centres que ja fa 3 cursos que treballa amb els programes educatius Punt volat i Asterisco de Didacta+.
Narcís Madí és un dels docents amb més experiència en el projecte Punt volat per a l’ESO. Entre els aspectes més innovadors, en Narcís destaca el treball cooperatiu, la metacognició, el treball per reptes i la capsa de jocs. Aquesta capsa considera que ajuda a consolidar els aprenentatges mitjançant la gamificació que, en paraules del professor, no és res més que viure com una experiència de joc situacions que no són un joc i això té molt motivats i enganxats els alumnes.
Un dels principals motius pels quals recomana Punt volat de Didacta+ és per la varietat d’activitats de les quals disposa, que li permeten adaptar-se a la diversitat de l‘alumnat. A més a més, ens comenta que l’alumnat està molt motivat per treballar, per tant, facilita la feina als docents.
Finalment, recomana a altres docents dedicar un moment a descobrir els materials dels projectes per valorar per ells mateixos el que ha compartit.

latevaweb Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam