Què és la neuroeducació?

La neurociència aplicada a l’educació, la neuroeducació, ja fa algun temps que és present en congressos, articles i llibres que tracten sobre l’educació en el segle XXI. 

22/01/2020
  • Batxillerat
  • Primària
  • ESO
Què és la neuroeducació?
Spread the love

La neurociència aplicada a l’educació, la neuroeducació, ja fa algun temps que és present en congressos, articles i llibres que tracten sobre l’educació en el segle XXI. 

La primera pregunta que ens fem quan algú ens parla de neuroeducació, segurament és: Què és la neuroeducació? Els experts en aquest tema coincideixen a dir que és una disciplina de recent creació que ens ajuda a entendre, a docents, famílies i educadors en general, com afecta el funcionament del cervell els processos d’ensenyament-aprenentatge dels nostres infants en l’etapa escolar. 

L’aprenentatge de la neuroeducació per part de totes les persones implicades en el procés educatiu és bàsic, com bé explica la Dra. Casafont en la seva conferència “Educar-nos per educar, o el Dr. Francisco Mora en les seves ponències i entrevistes sobre la necessitat de conèixer el funcionament del cervellAquest coneixement ajuda a entendre no només trastorns d’aprenentatge, com la dislèxia, la discalcúlia, els TEA, sinó que també serveix per conèixer com s’activen algunes zones del cervell en processos clau en la formació d’una persona com són els aprenentatges de la lectura i de l’escriptura. 

Actualment s’han fet força estudis sobre com actuen determinades àrees del cervell localitzades a lescorça cerebral en el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. Aquest coneixement hauria de comportar intervencions, idealment primerenques, que corregissin les alteracions en els circuits neuronals que actuen en aquests processos, hauria d’evitar el fracàs en la lectura i la comprensió lectora de força alumnes en l’educació primària i també en la secundària. 

Altres estudis ens il·lustren més enllà del que potser ja sabíem sobre com actua el cervell davant de fets motivadors o desmotivadors. En definitiva, com captar l’atenció de l’alumnat.  

La pedagoga Nora Rodríguez apropa el principi de neuroeducació a pares i mares amb el seu llibre Neuroeducación para padres, per tal que tots els agents educadors que envolten l’infant siguin capaços de reflexionar sobre com estem educant tenint en compte el context i els nous descobriments científics. La neuroeducació ens dona eines per convertir-nos en el guia i suport que els nostres fills/es i alumnes necessiten. 

Des de Didacta+ hem aplicat la neuroeducació als projectes: Pal de PallerConeixement del medi per a l’Educació Primària, AsteriscoLengua castellana y literatura de l’ESO, i Punt volatLlengua catalana i literatura de l’ESO. Ho hem fet mitjançant metodologies actives que desperten la motivació inicial plantejant un repte on eprodueix un aprenentatge significatiu per tal de resoldrel i donant un espai d’autoreflexió individual i discussió col·lectiva. 

Ens trobem, en definitiva, en un moment de reflexió i de reorientació dels processos d’ensenyament i aprenentatge que es duen a terme en les nostres aules d’educació infantil, primària i secundària, amb l’objectiu de preparar el millor possible els futurs ciutadans del món. 

Dolors Rius Assessora editorial