Què són les rutines i destreses de pensament per a projectes educatius i com ajuden a l’aprenentatge en l’educació infantil, primària i secundària?

Les rutines i destreses de pensament per a projectes educatiusformen part de la teoria anomenada Cultura de pensament  i dels grans projectes educatius. Són imprescindibles si el que desitges és poder millorar l’aprenentatge dinàmic i competencial dels teus alumnes.

16/02/2021
 • ESO
Projecte Punt VolatProyecto Asterisco
Spread the love

Les rutines i destreses de pensament per a projectes educatiusformen part de la teoria anomenada Cultura de pensament  i dels grans projectes educatius. Són imprescindibles si el que desitges és poder millorar l’aprenentatge dinàmic i competencial dels teus alumnes.

Les rutines i destreses de pensament aplicades al treball diari a l’aula afavoreixen la generació d’idees, el raonament, la connexió d’idees i conceptes, la reflexió,… en definitiva constitueixen una eina molt potent amb què ajudar al desenvolupament de les habilitats i competències de l’alumnat del segle XXI, tant de primària com de secundària, tot millorant l’aprenentatge i l’experiència educativa a les aules.

En paraules de David Perkins, “l’objectiu d’ensenyar a pensar és el de preparar els alumnes perquè, en un futur, puguin resoldre problemes de forma eficaç, prendre decisions ben meditades i gaudir de tota una vida d’aprenentatges”.

Treballar amb rutines i destreses de pensament de forma integrada a l’aula permet promoure l’associació entre coneixements, predisposa a la recerca, esperona la curiositat i reforça els estímuls positius en l’alumne, fomentant la motivació per aprendre la qual cosa les converteix en un dels millors recursos per als docents de primària i secundària. El seu ús permetrà el desenvolupament de:

 • el pensament creatiu, generant noves idees
 • el pensament analític, clarificant i concretant les idees
 • el pensament crític, mitjançant el procés d’avaluació
 • el pensament reflexiu, a través del procés de la metacognició

Les rutines de pensament són patrons senzills que fan evident el pensament.

En destaquem les característiques següents:

 1. Són estratègies breus i fàcils d’aprendre que guien el pensament i donen estructura a les discussions d’aula.
 2. Si es practiquen amb freqüència esdevenen la manera natural de pensar i treballar amb el currículum.
 3. Es tracta de protocols senzills de 3 o 4 preguntes o passos que faciliten l’exploració d’idees vinculades a un tema concret. Els organitzador visuals faciliten la seva implementació.
 4. Es poden aplicar de forma individual o grupal.

Les destreses de pensament són patrons que permeten desenvolupar el pensament profund i eficaç de l’alumnat incorporant-lo als continguts d’aprenentatge. En destaquem les característiques següents:

 1. Són habilitats i processos mentals que permeten desenvolupar la capacitat d’observació, d’anàlisi, de reflexió i de síntesi.
 2. Faciliten l’adaptació a l’entorn, la resolució de problemes i la presa de decisions.
 3. Requereixen del recolzament d’organitzadors gràfics.

Els organitzadors gràfics, que es fan servir per treballar tant les rutines com les destreses de pensament, faciliten la visualització del pensament aconseguint diferents objectius:

 • Captar l’essència i extreure conclusions
 • Establir connexions
 • Elaborar explicacions
 • Considerar diferents punts de vista
 • Descriure el que està passant
 • Raonar amb evidències

En els projectes  Punt volat  i Asterisco , projectes educatius innovadors publicats per Didacta+ que tenen per objectiu la millora de l’aprenentatge de la llengua castellana i la llengua catalana en l’educació secundària (ESO), s’incorporen de forma seqüencial diferents rutines i destreses aplicades a l’àmbit lingüístic, les quals permeten construir estratègies de pensament com a resposta a reptes intel·lectuals i d’aprenentatge.

RUTINES DE PENSAMENT DESTRESES DE PENSAMENT
●      Principi-mig-final●      Deu vegades dos

●      Veig-penso-em pregunto

●      Paraula-idea-frase

●      3-2-1 pont

●      Color-símbol-imatge

●      Penso-m’interessa-investigo

●      Semàfor

●      Connectar-estendre-desafiar

●      Els punts cardinals

●      Problema-solucions

●      Les parts i el tot●      Compara i contrasta

●      Raonament per analogia

●      Explicació causal

●      Pluja d’idees

●      Presa de decisions

En un primer moment, cal explicar en què consisteix l’organitzador gràfic i quin procés han de dur a terme, però un cop ja s’han incorporat en el treball diari, els alumnes poden dedicar més temps al pensament, amplien el seu vocabulari i milloren les relacions entre ells aconseguint un ambient d’aprenentatge significatiu.

Registra’t i aconsegueix una de les nostres rutina