Què són les rutines i destreses de pensament per a projectes educatius i com ajuden a l’aprenentatge en l’educació Primària i Secundària?

Les rutines i destreses de pensament per a projectes educatius formen part de la teoria anomenada Cultura de pensament  i dels grans projectes educatius. Són imprescindibles si el que desitges és poder millorar l’aprenentatge dinàmic i competencial dels teus alumnes.

08/06/2023
 • ESO
 • Primària
Projectes Pal de pallerProjecte Punt VolatProyecto Asterisco
Què són les rutines i destreses de pensament per a projectes educatius i com ajuden a l’aprenentatge en l’educació Primària i Secundària?
Spread the love

Les rutines i destreses de pensament per a projectes educatius formen part de la teoria anomenada Cultura de pensament. Són imprescindibles si el que desitges és poder millorar l’aprenentatge dinàmic i competencial dels teus alumnes.

Les rutines i destreses de pensament per a projectes educatius formen part de la teoria anomenada cultura de pensament. Són imprescindibles si el que desitges és poder millorar l’aprenentatge dinàmic i competencial dels teus alumnes.

Aplicades al treball diari a l’aula afavoreixen la generació d’idees, el raonament, la connexió d’idees i conceptes, la reflexió,… en definitiva constitueixen una eina molt potent amb què ajudar al desenvolupament de les habilitats i competències de l’alumnat del segle XXI, tant de primària com de secundària, tot millorant l’aprenentatge i l’experiència educativa a les aules.

En paraules de David Perkins, “l’objectiu d’ensenyar a pensar és el de preparar els alumnes perquè, en un futur, puguin resoldre problemes de forma eficaç, prendre decisions ben meditades i gaudir de tota una vida d’aprenentatges”.

Rutines i destreses de pensament en l’àmbit educatiu

Treballar amb rutines i destreses de pensament de manera integrada a l’aula permet promoure l’associació entre coneixements, predisposa a la recerca, esperona la curiositat i reforça els estímuls positius en l’alumne, fomentant la motivació per aprendre la qual cosa les converteix en un dels millors recursos per als docents de primària i secundària. El seu ús permetrà el desenvolupament de:

 • el pensament creatiu, generant noves idees
 • el pensament analític, clarificant i concretant les idees
 • el pensament crític, mitjançant el procés d’avaluació
 • el pensament reflexiu, a través del procés de la metacognició

 

Què són les rutines de pensament

Les rutines de pensament són patrons senzills que fan evident el pensament.

En destaquem les característiques següents:

 • Són estratègies breus i fàcils d’aprendre que guien el pensament i donen estructura a les discussions d’aula.
 • Si es practiquen amb freqüència esdevenen la manera natural de pensar i treballar amb el currículum.
 • Es tracta de protocols senzills de 3 o 4 preguntes o passos que faciliten l’exploració d’idees vinculades a un tema concret. Els organitzador visuals faciliten la seva implementació.
 • Es poden aplicar de forma individual o grupal.

Què són les destreses de pensament

Les destreses de pensament són patrons que permeten desenvolupar el pensament profund i eficaç de l’alumnat incorporant-lo als continguts d’aprenentatge. En destaquem les característiques següents:

 • Són habilitats i processos mentals que permeten desenvolupar la capacitat d’observació, d’anàlisi, de reflexió i de síntesi.
 • Faciliten l’adaptació a l’entorn, la resolució de problemes i la presa de decisions.
 • Requereixen del recolzament d’organitzadors gràfics.

Els organitzadors gràfics, que es fan servir per treballar tant les rutines com les destreses de pensament, faciliten la visualització del pensament aconseguint diferents objectius:

 • Captar l’essència i extreure conclusions
 • Establir connexions
 • Elaborar explicacions
 • Considerar diferents punts de vista
 • Descriure el que està passant
 • Raonar amb evidències

Rutines i destreses de pensament a l’educació Primària

Els projectes Pal de paller, una col·lecció de 24 projectes per a l’educació Primària que treballen l’àrea del Coneixement del medi, natural i social, de manera interdisciplinària, incorporen diverses rutines i destreses de pensament.

Rutines i destreses de pensament per a la primària Pal de paller

Si ets docent de Primària, descarrega aquí la teva rutina

Rutines i destreses de pensament a l’educació Secundària

En els projectes Punt volat i Asterisco, projectes educatius innovadors publicats per Didacta+ que tenen per objectiu la millora de l’aprenentatge de la llengua catalana i la llengua castellana en l’educació secundària (ESO), s’incorporen de forma seqüencial diferents rutines i destreses aplicades a l’àmbit lingüístic, les quals permeten construir estratègies de pensament com a resposta a reptes intel·lectuals i d’aprenentatge.

Rutines i destreses de pensament dels projectes Punt volat i Asterisco

En un primer moment, cal explicar en què consisteix l’organitzador gràfic i quin procés han de dur a terme, però un cop ja s’han incorporat en el treball diari, els alumnes poden dedicar més temps al pensament, amplien el seu vocabulari i milloren les relacions entre ells aconseguint un ambient d’aprenentatge significatiu.

Si ets docent de català d’ESO, descarrega aquí la teva rutina

I si ets docent de castellà d’ESO, descarrega aquí la teva rutina


Descobreix 4 exemples de rutines i destreses de pensament en el següent vídeo!

Autores de Didacta+ Cristina Pol i Elena Urbaneja, autores dels projectes Punt volat i Asterisco La Cristina és llicenciada en Psicopedagogia (UB) i màster en Investigació en Didàctica, Formació i Avaluació (UB). Actualment treballa a l'escola Jesuïtes Gràcia liderant un model d’aprenentatge de llengües en codocència a través del Projecte Lingüístic de secundària. L'Elena Urbaneja, pedagoga especialitzada en organització i direcció escolar, és docent de llengües a l'escola Jesús Maria i ha participat en diversos seminaris organitzats per FERE-CECA sobre innovació educativa.