Fonaments

Fonaments pedagògics


A Didacta+ volem fer arribar la innovació educativa a tots els centres

Hem creat un conjunt de materials educatius per a la primària i l’ESO amb l’objectiu d’acompanyar els docents en el canvi en la manera de treballar a l’aula, per tal de vincular les competències clau amb els reptes de la societat del s XXI.

Consulta els fonaments que segueixen els nostres materials educatius per a la primària i ESO.

Neuroeducació

La neurociència aplicada a les ciències de l’educació!

Neuroeducació

Treball cooperatiu

Eina de socialització i d’inclusió!

Treball cooperatiu

Gamificació

Aprenem jugant!

Gamificació

Educació emocional

Desenvolupem les competències emocionals!

Educació emocional

Com aprèn el cervell? La neurociència i les ciències de l’educació s’uneixen per buscar nous mètodes d’aprenentatge. Davant de certs estímuls, el cervell reacciona, i això es converteix en coneixement.

Per aconseguir un aprenentatge eficaç són indispensables l’emoció i la motivació!

Creativitat

Gamificació

Motivació

Inclusió

Autoreflexió

Treball cooperatiu

A més de treballar l’educació de l’alumnat treballem la seva vessant social!

En petits grups mixtos i heterogenis es busca resoldre les activitats on els objectius són comuns i només es poden assolir amb la col·laboració de tots els membres.

Relacionsinterpersonals

Organització

Resolució deconflictes

Inclusió

Respecte

Gamificació

Presentar les activitats en forma de joc (gamificació) millora l’experiència i l’eficàcia de l’aprenentatge.

Esforç

Motivació

Cooperació

Educació emocional

Conèixer i saber gestionar les emocions és indispensable per actuar de forma assertiva. Tota emoció comporta una acció!

Coneixement de les pròpies emocions

Empatia

Control de les emocions

Automotivació

Actitud positiva

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta'ns