Tres grans poetes de la literatura castellana contemporània per als alumnes de 4t de l’ESO

Tres poetas: Bécquer, Machado, Lorca és una acurada selecció que reuneix una mostra significativa de l’obra poètica de tres dels autors més representatius de la poesia castellana contemporània.

26/04/2021
  • ESO
Lecturas Asterisco
Tres grans poetes de la literatura castellana contemporània per als alumnes de 4t de l'ESO
Spread the love

Tres poetas: Bécquer, Machado, Lorca és una acurada selecció que reuneix una mostra significativa de l’obra poètica de tres dels autors més representatius de la poesia castellana contemporània. La lectura d’aquesta selecció de poemes és un magnífic recurs didàctic, ja que permetrà a l’alumnat de 4t de l’ESO conèixer la lírica de tres importants períodes o corrents literaris, recollits tots tres en el currículum de la matèria de Llengua Castellana i Literatura: Romanticismo, Generación del 98 i Generación del 27.

Els exercicis sobre els quals treballaran els alumnes de 4t de l’ESO se centraran en diversos temes que, d’una manera o altra, recullen les obres dels tres poetes, convertint-se així en un bon recurs didàctic perquè tot l’alumnat pugui debatre i argumentar sobre:

  • L’amor
  • La naturalesa i el paisatge
  • La tristesa, el dolor i la mort

Per què recomanem l’adaptació de Daniel Fernández?

Perquè la selecció dels poemes s’ha fet pensant de manera específica en l’edat, la sensibilitat i la formació dels alumnes de 4t de l’ESO, la qual cosa els desperta la motivació i en fomenta el desenvolupament de les competències lectores. Amb la lectura dels poemes seleccionats en aquesta adaptació realitzada per Didacta+, també es facilita que tot l’alumnat de quart d’ESO pugui comprendre els textos i es puguin realitzar les activitats interactives proposades. A peu de pàgina hi figuren les notes explicatives que s’han considerat necessàries.

Quina activitat de tipus col·laboratiu el proposem en la Guia de lectura de Tres poetas: Bécquer, Machado, Lorca?

Com a part del programa, i per fomentar l’aprenentatge competencial de la llengua castellana i la literatura, això com amb l’objectiu d’incentivar el treball en equip, proposem dividir la classe en tres grups, en els quals els alumnes llegiran, debatran i treballaran els poemes de l’autor assignat.

Després d’haver llegit els poemes i d’haver-los comentat per escrit dins de cada grup de treball, el professor o la professora comprovarà que tots els alumnes han entès els poemes abans de passar a la posada en comú amb la resta dels grups. Aquestes activitats dinàmiques es realitzen amb l’objectiu que tots els alumnes puguin conèixer i entendre els trets més característics de l’obra de cadascun dels tres poetes.

Un cop realitzat el treball de comprensió, cada grup prepararà una exposició oral en la qual han d’intervenir tots els components del grup, exposició que inclourà també la gravació del comentari escrit que prèviament hagin elaborat. Aquests exercicis són un excel·lent recurs per al foment i desenvolupament de les habilitats i competències lingüístiques referides a la comprensió lectora i a la comunicació oral.

Un dels recursos didàctics del programa és la Guia de lectura, en la qual es proposen per a cada un dels poemes una sèrie de preguntes de comprensió lectora, i que va acompanyada del solucionari corresponent adreçat al docent.

Quina activitat et proposem per fomentar l’aprenentatge competencial?

La creació de poemes en grup que recullin l’esperit dels poetes llegits, i lectura en veu alta d’aquests.

Vols que els teus alumnes llegeixin aquesta edició i aprenguin gaudint amb la realització de les activitats interactives i els exercicis de treball literari que et plantegem dins la Guia de lectura que acompanya l’edició de Tres poetas: Bécquer, Machado, Lorca?

Anna Ponsatí Filòloga catalana i autora dels projectes Didacta Llicenciada en filologia catalana. Ha centrat la seva carrera professional en la docència, com a catedràtica de llengua i literatura catalanes, en diferents instituts de la ciutat de Barcelona. És autora de diferents manuals de llengua catalana i literatura per a l’ESO i per al batxillerat. Ha adaptat algun dels títols de la col·lecció Lectures Punt volat, així com ha elaborat les guies de lectura d’aquesta col·lecció.

Subscriure
Notify of
0 Comentarios
Inline Feedbacks
Veure tots els comentaris

Altres articles relacionats