llengua castellana i literatura ESO: Asterisco

Projecte Asterisco, llengua castellana i literatura ESO

Asterisco: llengua castellana i literatura ESO

El projecte Asterisco, llengua castellana i literatura ESO, és una nova i emocionant manera d’aprendre castellà a la secundària.

L’asterisc és un signe en forma d’estrella que fem servir per cridar l’atenció del lector sobre algun punt que vulguem destacar. Aquest signe ortogràfic «va pels núvols», ens fa volar i ens apropa a noves formes d’aprendre.

L’objectiu d’aquest projecte de llengua i literatura ESO és que l’alumnat s’il·lusioni i alhora estimular la seva curiositat perquè, d’aquesta manera, aixequi el vol cap al coneixement.

Tot el que es viu, es manipula, tot allò  amb què es juga i provoca sentiments, s’aprèn i es recorda sempre. La nostra experiència a l’aula ens corrobora aquest fet.

En aquest nou camí educatiu, l’alumnat serà el protagonista del seu propi aprenentatge. Haurà de comprendre i saber com expressar les seves idees, desenvolupar l’esperit crític, prendre decisions i reflexionar.

El projecte Asterisco utilitza noves i variades metodologies que es basen en la cultura de pensament exposades pel Dr. Robert Swart i el Dr. David Perkins. En aquestes metodologies es prioritza el raonament a partir de les rutines i destreses de pensament. Aquestes eines són les que ens ajudaran a profunditzar d’una forma diferent en el contingut.

El plantejament del projecte Asterisco, llengua castellana i literatura ESO, motiva l’aprenentatge de l’alumnat a partir d’activitats, jocs, reptes, etc. Així se’ls crea l’interès per aprendre i es potencia la seva creativitat i imaginació.

Les activitats estan pensades perquè l’alumnat pugui progressar sense dificultats, sigui quin sigui el ritme de l’estudiant.

Un altre dels aspectes que potenciem en el projecte Asterisco és el treball cooperatiu, que permetrà a l’alumne desenvolupar les seves habilitats comunicatives, establir relacions, assumir rols dins d’un grup i aprendre de i amb altres.

Al llarg de tot el curs, en el projecte Asterisco s’utilitzen diferents instruments d’avaluació que permetran a l’alumne conèixer les seves fortaleses i aquells aspectes que necessita reforçar. Aquesta avaluació li permetrà evolucionar i millorar els seus resultats.

El projecte Asterisco va molt més enllà del llapis i el paper i l’ús de l’ordinador, ja que inclou la Caja de juegos. A dins hi trobaràs jocs molt atractius i estimulants que ajudaran l’alumne a consolidar els conceptes treballats.

 

Esteu preparats per aixecar el vol? Som-hi!

Els autors


Pal de paller, projectes d'Educació Primària

Pal de paller post blog CA

Pal de paller

Pal de Paller és una col·lecció de projectes publicada per Didacta+ que ofereix les eines necessàries per treballar per projectes en tots els cursos de l’Educació Primària.

El treball per projectes és una manera d’integrar els aprenentatges i de fer-los significatius. A més, garanteix l’educació inclusiva i l’aprenentatge competencial.

Tot i que en cada projecte l’àrea principal o «pal de paller» és el coneixement del medi, natural o social, s’hi treballen continguts de diferents àrees amb l’objectiu d’afavorir l’aprenentatge significatiu. El seu plantejament, doncs, és interdisciplinari.

En cada projecte s’integren competències de diferents àmbits, es treballen continguts clau de diverses matèries i es defineixen els criteris d’avaluació d’acord amb els continguts i les competències seleccionades.

 

Treballar per projectes amb Pal de paller

El treball per projectes comporta una sèrie de beneficis tant per a l’alumnat com per al docent en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Què aconseguim amb aquesta metodologia a l’aula?

 • Fer que l’alumnat sigui el protagonista de la construcció del seu aprenentatge.
 • Facilitar que els alumnes treballin de forma autònoma i amb responsabilitat.
 • Donar gran rellevància al treball cooperatiu.
 • Incentivar processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses i fiables, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions.
 • Transferir estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement i s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
 • Activar la comunicació i els diàlegs, la discussió en petits i grans grups per construir coneixement de forma compartida.
 • Promoure l’ús de les TIC i dels mitjans audiovisuals.
 • Presentar diferents graus de complexitat que afavoreixen la integració de tots els alumnes. L’escola inclusiva, en definitiva.

 

L'avaluació a Pal de paller

L’avaluació es contempla al llarg de tot el procés. Aquesta serveix per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), per regular les dificultats i els errors de l’alumnat (avaluació formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi aprenent a regular-se autònomament (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació). El treball per projectes facilita els tres tipus d’avaluació.

 • L’autoavaluació es realitza des de l’inici del projecte.
 • L’avaluació formativa i l’avaluació sumativa es realitzen en diferents moments del projecte.
 • El mateix fet de dur a terme un treball cooperatiu comporta la coavaluació.

 

Els materials

Pal de paller Connectats a l'entorn

 

Cada projecte de la col·lecció es vertebra a partir de la Capsa d’aprenentatge, que té un efecte dinamitzador del treball cooperatiu i també de l’aprenentatge individual.

 

 

 

 

 

 

Pal de paller Connectats a l'entorn

 

El Quadern de treball és l’eina que permet registrar les fites aconseguides de forma individual, i també garanteix que cada alumne guardi els documents bàsics de cada projecte.

 

 

 

 

 

 

 

Pal de paller Recursos per als docents

 

Els recursos per als docents s’organitzen en sis documents que estan disponibles en la zona privada de la pàgina web.

 

 

 

 

 

 

 

Cicle Inicial

Cicle inicial

Els projectes per cicle inicial són Connectats a l’entorn, Abracadabra! i Mirant el cel.

 

Cicle mitjà

Cicle mitjà

Els projectes per cicle mitjà són Fira d’antiguitats, Fem un hort i Animals en perill d’extinció.

 

Cicle superior

Cicle superior

Els projectes per cicle superior són I tu, què menges?, L’aigua és font de vida i Fem d’inventors.


El paller

Recorda que el pròxim 19 de febrer de 2020 t’esperem a l’espai El Paller per conèixer de la mà dels autors i autores els projectes que conformen el Pal de paller!

Inscriure’m!