El llibre de les bèsties: una de les grans lectures recomanades per a 2n de l’ESO

Llibre de les besties

Com hem comentat en anteriors articles, el projecte Punt Volat neix amb el desig de poder oferir un programa didàctic i de manera competencial per fomentar i millorar l’aprenentatge de la llengua catalana i literatura a l’ESO. Llibre de les Bèsties lectura recomanada 2 ESO

El programa, que es divideix en 5 eixos principals, ofereix una sèrie de recursos amb activitats interactives, jocs, llibres, quaderns d’activitats i exercicis, per tal d’ajudar a millorar la comprensió lectora i l’aprenentatge de la llengua catalana i literatura a l’ESO.

Dins dels llibres recomanats per a 2n de l’ESO, avui us volem parlar del Llibre de les Bèsties lectura recomanada 2 ESO de Ramon Llull.

Des de Didacta + creiem que és una lectura molt adient i que pot ser llegida per tots els alumnes de 2n de l’ESO, ja que presenta força temes que són ben actuals i que a més a més pot ajudar i motivar els alumnes de manera que facin debats interessants i aprenguin a argumentar les seves opinions amb preguntes com aquestes:

  • Com ha de ser un bon governant?
  • Dels impostos, què en dieu?
  • La presa de decisions polítiques: és un tema fàcil?
  • La corrupció: es pot evitar?

Però, per què llegir l’adaptació de la col·lecció Lectures Punt volat feta per Núria Pradas?

Perquè aquesta adaptació de 58 pàgines respecta l’essència de l’obra original, elimina els esculls que poden suposar per als lectors actuals aspectes de lèxic i de sintaxi de l’obra original, i especialment perquè aquesta edició garanteix que es podrà realitzar amb èxit el treball d’abans, de durant i de després de la lectura amb tots els alumnes.

 

Quina activitat de tipus col·laboratiu et proposem a la guia de lectura Llibre de les Bèsties lectura recomanada 2 ESO?  

Des del projecte Punt Volat proposem dividir la classe en grups per tal que cada grup treballi, com a mínim, dos capítols del llibre. Els alumnes han de comprendre molt bé el text per poder-ne explicar l’argument entre tots.

En la guia de lectura que acompanya el llibre s’inclouen unes peguntes de comprensió de cada capítol (i també proporcionem el seu solucionari), perquè un cop entès el capítol, els alumnes puguin posar en comú la comprensió lectora de l’obra i ho faran tot enregistrant la presentació oral que faran al final de tot.

Creiem que amb aquesta Comprensió lectora i Comunicació oral, els alumnes podran treballar les habilitats i competències lingüístiques d’una forma motivadora i molt dinàmica.

 

Quina activitat sorprenent, interessant i interdisiciplinària et proposem?

Com a complement, i amb l’objectiu d’afavorir l’entorn relacional i la comprensió global de l’obra, a la guia de lectura es proposa que com a cloenda del debat es visualitzi la versió cinematogràfica de l’obra de Georges Orwell, Animal Farm (1954) dirigida per Halas i Batchelor, amb un enllaç que us proporcionem nosaltres!

Si vols que els teus alumnes de 2n de l’ESO aprenguin llengua catalana i literatura d’una forma dinàmica i competencial, que llegeixin aquesta edició i que gaudeixin conjuntament del treball literari i interdisciplinari que et plantegem a la guia de lectura que acompanya l’edició del Llibre de les bèsties de Ramon Llull, contacta ara amb nosaltres i t’assessorarem en tot el que et calgui!

 

Comprar Llibre de les Bèsties