El treball per projectes a l’Educació Primària

 

 

Comencem l’any amb un article que segur que serà del vostre interès: El treball per projectes a l’Educació Primària.

Abans de continuar llegint, fes-te, si us plau, la pregunta següent: Ets dels mestres que treballa algun projecte en algun moment del curs, o bé ets del que treballes tot el curs per projectes?

Tant si ets dels primers com si ets dels segons, cal destacar que treballar per projectes a l’Educació Primària durant tot el curs és una decisió que cal prendre com a centre educatiu. Aquesta decisió convindria realitzar-se després d’haver fet una anàlisi en profunditat sobre el model d’ensenyament-aprenentatge que l’escola vol seguir per tal de preparar millor els alumnes en tots els àmbits (personal, social, mediambiental, tecnològic), bo i tenint en compte que es desenvoluparan en una societat canviant i imprevisible, sotmesa a grans canvis constants i de diferents tipus.

Des de Didacta+, com a experts en projectes educatius innovadors i adaptats al professorat del segle XXI pensem que per decidir quin model d’educació volem i quins canvis hem de fer en la nostra organització escolar, cal informar-se bé i a continuació formar tot l’equip docent per tal que l’experiència sigui reeixida, i poder  introduir-hi els canvis necessaris per tal de millorar-la cada curs.

Cal destacar que avui dia tenim la gran sort de poder seguir experiències d’èxit d’altres països i del nostre entorn que ens poden il·luminar i donar-nos seguretat, i també que comptem amb llegats pedagògics innovadors com ara la pedagogia Montessori i la pedagogia Waldorf, així com el estudis neurocientífics aplicats a l’educació, que des de finals del segle XX, i ja més plenament durant tots els anys que han passat del segle XXI, estan demostrant com funciona el cervell humà. Els estudis neurocientífics actuals arriben a explicar, gràcies a les noves tècniques d’imatge, com s’activen les funcions executives del cervell segons el tipus d’experiència que podem tenir els humans, i en concret com s’activen o no, aquestes funcions executives, en el cervell d’infants i joves davant de certs estímuls.

De fet, Joaquín Fuster, neurocientífic de gran prestigi, deia en una entrevista a El País:

“La educación moderna (sobre todo en ciertos países, como Finlandia) está cambiando radicalmente con el conocimiento y la aplicación del aprendizaje activo; poner al niño a activamente adquirir conocimientos, relaciones sociales y razonamiento (deducción e inducción), en colaboración con otros niños”.

 

No hi ha dubtes que l’aprenentatge actiu és el principi bàsic del treball per projectes. Els altres principis que enuncia Joaquín Fuster en la mateixa entrevista són l’activació del raonament, deductiu i inductiu i el desenvolupament de les relacions  socials.

Doncs bé, des de Didacta + creiem que amb el treball per projectes aconseguim totes les fites que ens assenyala la neurociència afirmant que el més idoni seria animar-nos a treballar tot el curs per projectes!

Ara bé, tenim un currículum, que sembla que tendirà a reduir-se per tal de centrar-se en els continguts i competències clau, que cal atendre. Com ho podem fer? Si els alumnes trien els seus projectes, assegurarem que al final de l’etapa educativa hauran treballat tots els continguts i competències clau?

Amb els Projectes Pal de paller ho aconseguim! Amb aquest projecte educatiu innovador, durant els sis cursos de la Primària treballarem tots els continguts i competències clau de l’àmbit de Coneixement del medi, un percentatge molt elevat dels àmbits lingüístic (català i castellà), de l’artístic, d’educació en valors, d’autonomia i iniciativa personal, d’aprendre a aprendre i del digital; i també alguns dels àmbits matemàtic i d’educació física. I el que és més important … ho farem d’una forma segura i alhora creativa, perquè el que donem amb els nostres projectes són les eines perquè cada centre es faci seus els nostres projectes.

 

 

Si vols conèixer més sobre els nostres projectes educatius i també sobre el treball per projectes en general contacta ara amb nosaltres!

Segur que junts farem un pas més en aquesta nova i engrescadora manera d’aprendre!

 

Open chat