Lengua catalana y literatura Cuarto de ESO

Descripción


Aprende la lengua catalana y la literatura de forma competencial en cuarto de la ESO

Trabaja de manera diferente la materia de Lengua catalana y literatura en la ESO con los recursos y materiales del proyecto Punt volat.

Los materiales que forman el proyecto se dividen en cinco ejes de trabajo: Comunicació, Gramàtica, Literatura, Ortografia y Lèxic.

Punt volat se ha elaborado teniendo en cuenta el currículum vigente y los últimos estudios n neuroeducación, educación emocional y gamificación.


Quadern d'activitats


Contenido Quadern d’activitats

Comunicació

 • Les propietats del text
 • Tipologia textual
 • Els textos administratius
 • Projecte final: L’hotel

Descargar

Gramàtica

 • La triatló
  • Repàs de l’oració simple
  • L’oració composta: juxtaposada, coordinada i subordinada
  • Oracions subordinades: adjectiva, substantiva i adverbial
 • Projecte final

Descargar

Literatura

 • El modernisme
 • El noucentisme
 • L’avantguardisme
 • La literatura de postguerra
 • La literatura actual
 • Projecte final: Lite en línia II

Descargar

Ortografia

 • Errades més freqüents
  • L’article neutre lo
  • Què/que
  • Perquè/per què
  • Sinó/si no
  • Doncs/perquè
  • L’infi nitiu
  • El gerundi
  • El participi
  • Ser/estar
  • Preposicions i locucions prepositives
  • Adverbis i locucions adverbials

Descargar

Lèxic

 • Diversitat lingüística al món
 • Varietats lingüístiques
 • Paraules derivades
 • Neologismes i manlleus
 • Locucions i frases fetes
 • Precisió lèxica
 • Paraules que no s’han de perdre
 • Interferències català-castellà
 • Lèxic d’orientació professional, habilitats i oficis

Descargar


Caixa d’eines


Contenido Caixa d’eines

Eines de consulta

 • Comunicació
 • Gramàtica
 • Literatura
 • Ortografia

Descargar

Eines de comunicació

 • Escala de valoració per a l’expressió oral
 • Rúbrica d’expressió escrita
 • Pautes per elaborar un text
 • Anàlisi d’un text narratiu, poètic o teatral
 • Com fer un comentari de text
 • Rúbrica per autoavaluar un comentari de text
 • Monogràfic: el projecte de recerca

Descargar


Capsa de jocs


Contenido Capsa de jocs

Eines de Jocs

 • Tot encaixa (Comunicació)
 • L’hotel (Comunicació)
 • Marro (Gramàtica)
 • Tot és relatiu (Gramàtica)
 • L’un per l’altre (Gramàtica)
 • Lite en línia II (Literatura)
 • Vocals i consonants (Ortografia)
 • Fem memòria (Lèxic)
 • Dòmino de lèxic (Lèxic)
 • Trivial (Lèxic)

Profesores


Recursos para los docentes

Te ofrecemos una serie de recursos para facilitarte el trabajo.

 • Proyecto
 • Recursos digitales
 • Programación
 • Orientación
 • Rúbricas
 • Solucionario
Accede a los recursos

Alumno


Elementos del alumnado

Quadern d’activitats

ComprarComprar el formato digital

Capsa de jocs

Comprar
auca del señor Esteve

L’auca del senyor Esteve

Comprar

Actividades interactivas

Más información

Contáctanos para recibir más información o solicitarnos una reunión.

Contáctanos