Lengua catalana y literatura Tercer de ESO

Descripción


Aprende la lengua catalana y la literatura de forma competencial en tercero de la ESO

Punt Volat es un proyecto innovador y motivador que permite trabajar, gracias a los materiales que lo componen, la lengua catalana y literatura de forma competencial en la ESO.

El proyecto tiene en cuenta los últimos estudios sobre cómo aprende el cerebro (neuroeducación), cómo intervienen las emociones durante el aprendizaje, la gamificación como herramienta motivadora, así como el despliegue curricular vigente.

Punt Volat presenta 5 ejes de trabajo: Comunicació, Gramàtica, Literatura, Ortografia y Lèxic.


Quadern d'activitats


Contenido Quadern d’activitats

Comunicació

 • Funcions del llenguatge, registres lingüístics i propietats del text
 • Tipologia textual
 • Els gèneres periodístics i la publicitat
 • Projecte final: Diari digital Punt volat

Descargar

Gramàtica

 • Reprenem el fil: Categories gramaticals i tipus de sintagmes
 • Quina funció fa cadascú? Funcions sintàctiques: CD, CI, atribut, CC, CRV, CPred
 • La xarxa dels pronoms febles - Paisatge d'aprenentatge
  • Línia lila: Pronoms febles, CD, CI i atribut
  • Línia taronja: Substitució del CD, CI i atribut
  • Línia verda: Substitució del CC, CRV i CPred
  • Línia groga: Combinació pronominal
 • L’oració simple i l’oració composta
 • Projecte final: Kahoot

Descargar

Literatura

 • El segle d’or (segle XV) (Lectura col·laborativa: Tirant lo Blanc)
 • La literatura dels segles XVI, XVII i XVIII
 • La Renaixença (segle XIX)
 • Projecte final: Joc Lite en línia

Descargar

Ortografia

 • Evitem confusions:
  • a/ha
  • em/hem
  • quan/quant
  • tan/tant
  • c/q
  • des de
  • altre/nostre/vostre i altra/nostra/vostra
  • haver de
  • adonar-se
  • cap, els altres, a més
  • a mesura que, mentre
  • i/hi, o/ho
  • sí/si/s’hi
  • ni/n’hi
  • sobretot/sobre tot
  • pot ser/potser
  • alhora/ a l’hora
  • gairebé/gaire bé
  • conte/comte/compte
  • per què/perquè

Descargar

Lèxic

 • Precisió lèxica
 • Frases fetes
 • Barbarismes
 • Abreviacions
 • Famílies de paraules
 • Repàs de conceptes
 • Jocs olímpics

Descargar


Caixa d’eines


Contenido Caixa d’eines

Eines de consulta

 • Comunicació
 • Gramàtica
 • Literatura
 • Ortografia

Descargar

Eines de comunicació

 • Escala de valoració per a l’expressió oral
 • Rúbrica d’expressió escrita
 • Anàlisi d’un text narratiu, poètic o teatral
 • Com fer un comentari de text
 • Rúbrica per autoavaluar un comentari de text

Descargar


Capsa de jocs


Contenido Capsa de jocs

Eines de Jocs

 • Combina-ho!
 • 2 en 1
 • Qui corre guanya
 • Joc dels Cadenats
 • Lite en línea
 • Joc dels Barbarismes
 • Joc Memory. Abreviacions
 • Joc del Ruc. Familía de Paraules
 • Passaparaula
 • Els jocs Olímpics

Alumno


Elementos del alumnado

Quadern d’activitats

ComprarCompra el formato digital

Capsa de jocs

Comprar

Tirant lo Blanc

Comprar

Actividades interactivas

Contáctanos para recibir más información o solicitarnos una reunión.

Contáctanos