Fonaments

Innovem per aprendre + i millor!


A Didacta+ volem fer arribar la innovació educativa a tots els centres

Hem creat un conjunt de materials educatius per a la primària i ESO per acompanyar els docents del segle XXI en la seva tasca educativa.

Consulta els fonaments que segueixen els nostres materials educatius per a la primària i ESO.

Neuroeducació

La neurociència aplicada a les ciències de l’educació!

Neuroeducació
Treball cooperatiu

Eina de socialització i d’inclusió!

Treball cooperatiu
Gamificació

Aprenem jugant!

Gamificació
Educació emocional

Desenvolupem les competències emocionals!

Educació emocional

Com aprèn el cervell? La neurociència i les ciències de l’educació s’uneixen per buscar nous mètodes d’aprenentatge. Davant de certs estímuls, el cervell reacciona, i això es converteix en coneixement.

Per aconseguir un aprenentatge eficaç són indispensables l’emoció i la motivació!

Creativitat
Gamificació
Motivació
Inclusió
Autoreflexió

Treball cooperatiu

A més de treballar l’educació de l’alumnat treballem la seva vessant social!

En petits grups mixtos i heterogenis es busca resoldre les activitats on els objectius són comuns i només es poden assolir amb la col·laboració de tots els membres.

Relacionsinterpersonals
Organització
Resolució deconflictes
Inclusió
Respecte

Gamificació

Presentar les activitats en forma de joc (gamificació) millora l’experiència i l’eficàcia de l’aprenentatge.

Esforç
Motivació
Cooperació

Educació emocional

Conèixer i saber gestionar les emocions és indispensable per actuar de forma assertiva. Tota emoció comporta una acció!

Coneixement de les pròpies emocions
Empatia
Control de les emocions
Automotivació
Actitud positiva

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una cita.

Contacta'ns