Asterisco 1. Cuaderno de actividades. Llengua castellana i literatura 1 ESO

30,00

A partir dels cinc eixos en què s’organitza el Cuaderno de actividades (Comunicación, Gramática, Literatura, Ortografía i Léxico), els alumnes adquireixen les competències lingüístiques i transversals que estableix el currículum vigent de la matèria de Llengua castellana i literatura per a 1r de l’ESO.

Treballem, doncs, la tipologia textual, les parts que formen una oració, els gèneres literaris, les normes ortogràfiques bàsiques (com l’accentuació o la B/V) o parts del lèxic tan importants com els sinònims o la polisèmia.

SKU: 9788417803186
Subscriu-te a la Newsletter
Contacte

C/ Muntaner 231, 2-1B, 08021 Barcelona
Tel: +34 93 496 14 00
info@didactaplus.com

Copyright © 2020 – Didacta Plus

Disseny Web per Mediatics