Punt Volat 1. Quadern d’activitats. Llengua catalana i literatura 1 ESO

35,50

El Quadern d’activitats s’estructura en cinc eixos de treball: Comunicació, Gramàtica, Literatura, Ortografia i Lèxic. Cada un d’ells presenta un projecte final per treballar els continguts de forma global. A partir de les activitats plantejades al llarg del quadern, l’alumnat adquireix les competències lingüístiques i transversals que estableix el currículum de la matèria de Llengua catalana i literatura per a 1r d’ESO.

Així doncs, treballarem la tipologia textual, els components d’una oració, els gèneres literaris, les diferents regles ortogràfiques (com els dígrafs o les normes d’accentuació) i el lèxic a partir de les estacions de l’any.

Codi del producte: 9788417803124
Open chat