Punt volat 2. Quadern d’activitats. Llengua catalana i literatura 2n ESO

35,50

A partir de les activitats plantejades en el Quadern d’activitats, els alumnes adquireixen les competències lingüístiques i transversals que estableix el currículum de Llengua catalana i literatura per a 2n d’ESO.

El quadern s’estructura en cinc eixos de treball: Comunicació, Gramàtica, Literatura, Ortografia i Lèxic. Cada un d’aquests eixos presenta un projecte final per treballar els continguts de forma global.

Codi del producte: 9788417803346
Open chat