Punt Volat 3. Quadern d’activitats. Llengua catalana i literatura 3 ESO

35,50

L’alumnat adquireix les competències lingüístiques i transversals que apareixen en el currículum de Llengua catalana i literatura a partir dels cinc eixos que presenta el quadern: Comunicació, Gramàtica, Literatura, Ortografia i Lèxic. Cada un d’aquests eixos, a més, presenta un projecte final pensat per treballar de forma global.

Treballarem aspectes com les funcions del llenguatge, les categories gramaticals, la literatura des del Segle d’Or fins a la Renaixença, qüestions ortogràfiques pràctiques com les diferències entre a/ha o pot ser/potser, o els barbarismes.

Codi del producte: 9788417803568
Open chat