A tota màquina!

Educació PrimàriaCicle Mitjà

Descripció


A tota màquina! és un projecte STEAM. Els alumnes descobriran les diferències que hi ha entre una màquina simple i una màquina composta i es plantejaran el repte de fer-ne una.

Objectiu


Conèixer el món de les màquines des d’un punt de vista històric, físic i ecològic, entenent la bicicleta com una màquina coneguda i complexa que ens catapulti al coneixement dels principis físics que mouen les màquines.


A tota màquina!


Quadre de continguts

Motivació inicial i repte global

  • Aplicar els aprenentatges del món de les màquines a la vida quotidiana, entenent que aquestes ens ajuden a fer-nos més fàcil la nostra vida.

Reptes

  • Què entenem per màquina.
  • Tipus de màquines.
  • La unió fa la força.
  • Dissenyem una màquina!

Producció final

  • Dissenyar i construir una màquina per part de l’alumnat aplicant-hi els coneixements adquirits en el projecte sobre les propietats dels materials.

Botiga


Materials del projecte

Quadern de treball

Compra

Pack classe

Compra

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una cita.

Contacta'ns