Llengua castellana i literatura d'ESO

Asterisco és una manera diferent i emocionant d'aprendre la llengua castellana i la literatura a l'ESO


Asterisco t’ofereix una sèrie de recursos per treballar de forma competencial la matèria de Llengua castellana i literatura.

El projecte s’ha elaborat tenint en compte els estudis en neuroeducació, l’aprenentatge emocional, la gamificació i el desplegament curricular vigent.

Asterisco: projecte innovador per a Llengua castellana i literatura de l’ESOCursos


1

ESO

Projecte de Llengua castellana i literatura per a primer d’ESO.

Més informació

2

ESO

Projecte de Llengua castellana i literatura per a segon d’ESO.

Més informació

3

ESO

Projecte de Llengua castellana i literatura per a tercer d’ESO.

Més informació

4

ESO

Projecte de Llengua castellana i literatura per a quart d’ESO.

Més informació

Material d'Asterisco


Cuaderno de actividades

Presenta 5 eixos: Comunicación, Gramática i Literatura són els principals. Ortografía i Léxico estan pensats per ser intercalats al llarg del curs.

Caja de herramientas

Consta de 3 apartats: Herramientas de consulta (amb la teoria dels 4 primers eixos del quadern), Herramientas de comunicación i Herramientas de estudio.

Caja de juegos

Conté 10 jocs vinculats als diferents eixos del quadern i un llibret d’instruccions.

Lectures col·laboratives

Lectures col·laboratives opcionals per treballar-les durant el curs.

Activitats interactives

Activitats opcionals per treballar l’ortografia (4 nivells per cada contingut).

Fonaments pedagògics


Creativitat
Motivació
Gamificació
Inclusió
Flexibilitat
Rigor acadèmic
Recursos innovadors

Metodologies de treball


01

Rutines i destreses de pensament

Com a eina de construcció del coneixement. Aprendre a aprendre.

Veure'n una mostra

02

Treball cooperatiu

Com a eina de socialització i inclusió.

Veure'n una mostra

03

Paisatges d’aprenentatge

Permeten construir el coneixement des de les capacitats múltiples.

Veure'n una mostra

04

Eines d’avaluació

Rúbriques, llistes de control, dianes i instruments d’autoavaluació KPSI.

Veure'n una mostra

05

Autoreflexió

Perquè l’alumnat reflexionin sobre el que han après.

Veure'n una mostra

06

Joc

Com a eina de motivació per aconseguir aprenentatges significatius.

Veure'n una mostra

Autors del projecte Asterisco

Víctor Cruz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliqui. Natus error sit voluptatem accusantium.

Ana María Gómez

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliqui. Natus error sit voluptatem accusantium.

Cristina Pol

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliqui. Natus error sit voluptatem accusantium.

Elena Urbaneja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliqui. Natus error sit voluptatem accusantium.

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una cita.

Contacta'ns