Llengua castellana i literatura Tercer d'ESO

Descripció


Aprèn la llengua castellana i la literatura de forma competencial a tercer d’ESO

El Proyecto Asterisco és un projecte innovador i motivador. Ofereix diferents materials per treballar de manera totalment competencial la matèria de Llengua castellana i literatura a l’ESO.

El projecte té en compte els estudis sobre neurociència (la manera en la qual aprèn el cervell), les emocions i la seva implicació en l’aprenentatge, el joc com a element motivador i potenciador de l’aprenentatge, així com també té en compte el currículum vigent.

Tots els materials estan estructurats en 5 eixos de treball: Comunicación, Gramática, Literatura, Ortografía i Léxico. En aquests es treballen totes les competències, lingüístiques i transversals, i els continguts que estableix el currículum.


Cuaderno de actividades


Contingut Cuaderno de actividades

Comunicación

 • Propiedades textuales
 • Tipología textual
 • Géneros periodísticos
 • Publicidad
 • Proyecto final: No te dejes engañar

Descarrega

Gramática

 • Categorías gramaticales, sintagmas y oraciones
 • Morfología. Sintaxis de la oración simple (CD, CI, Atrib y CC)
 • Análisis de la oración simple: CRV y CPred
 • Oración simple y compuesta. La coordinación
 • Proyecto final: Excelente

Descarrega

Literatura

 • La literatura de la Edad Media
 • Los Siglos de Oro
  • Lírica
  • Prosa
  • Teatro
 • Proyecto final: Lite en línea

Descarrega

Ortografía

 • Diacríticos
 • Acentuación de diptongos
 • Acentuación de palabras compuestas
 • Palabras dudosas

Descarrega

Léxico

 • Lexicopa intercontinental
  • I – Fase de clasificación
  • II – Octavos de final
  • III – Cuartos de final
  • IV – Semifinal
  • V – La gran final
  • Ceremonia de clausura

Descarrega


Caja de herramientas


Contingut Caja de herramientas

Herramientas de consulta

 • Comunicación
 • Gramática
 • Literatura
 • Ortografía
 • Léxico

Descarrega

Herramientas de comunicación

 • Escala de valoración para la expresión oral
 • Rúbrica para evaluar la expresión escrita
 • Organizadores textuales
 • Comentario de texto
 • Rúbrica para autoevaluar un comentario de texto

Descarrega


Juegos


Contingut Capsa de jocs

Eines de Jocs

 • Todo encaja
 • El concierto
 • Carrera de relevos (4 pruebas)
 • Excelente
 • Lite en línea
 • Lexicopa intercontinental
 • Macedonia léxica

Alumne


Elements de l’alumnat

Cuaderno de actividades

CompraCompra el format digital

Caja de juegos

Compra
Cuentos y leyendas de la Edad Media

Cuentos y leyendas de la Edad Media

Compra
La española inglesa

La española inglesa

Compra

Activitats interactives

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una cita.

Contacta'ns