Llengua catalana i literatura Primer d'ESO

Descripció


Aprèn la llengua catalana i la literatura de forma competencial a primer d’ESO

El Projecte Punt Volat és un projecte innovador i motivador que ofereix una sèrie de recursos per treballar de manera totalment competencial la matèria de Llengua catalana i literatura a l’ESO.

Aquest projecte s’ha elaborat tenint en compte estudis sobre com aprèn el cervell (neurociència), la implicació de les emocions en l’aprenentatge, el joc com a element que desenvolupa l’aprenentatge i l’integra, i així mateix el desplegament curricular vigent.

Els materials s’estructuren en cinc eixos de treball: Comunicació, Gramàtica, Literatura, Ortografia i Lèxic, en els quals es treballen tots els continguts i competències, lingüístiques i transversals, que estableix el currículum.


Quadern d'activitats


Contingut Quadern d'activitats

Comunicació

 • Text narratiu
 • Text descriptiu
 • Text conversacional
 • Text instructiu
 • Text predictiu
 • Text expositiu
 • Text argumentatiu
 • Text persuasiu
 • Trencaclosques textual

Descarrega

Gramàtica

 • Fem el cim! Preparatius
 • Primera etapa: Aproximació al camp base
  • El nom o substantiu
  • El determinant
  • L’adjectiu
  • El pronom
 • Segona etapa: Del camp base al camp 1
  • Paisatge d'aprenentatge
 • Tercera etapa: Aclimatació
  • El verb
  • L’adverbi
  • La preposició i la conjunció
 • Última etapa: Del camp 1 al cim
  • Paisatge d'aprenentatge
 • Projecte final: Joc Construïm oracions

Descarrega

Literatura

 • Què és la literatura
 • Prosa o narrativa:
 • Poesia
  • Mètrica
  • Recursos retòrics (iniciació)
 • Teatre
  • Elements del teatre
  • Dramatització
 • Projecte final: Posada en escena

Descarrega

Ortografia

 • La síl·laba, el dígraf, el diftong i el hiat
 • L’accentuació
 • A/E àtones
 • O/U àtones
 • P/B, T/D i C/G a final de mot
 • B/V
 • G/J, TG/TJ
 • X/IX
 • S, SS, Z, C, Ç
 • L·L

Descarrega

Lèxic

 • Derivació
 • Vocabulari de la cuina i les postres
 • Sinònim, antònim, hipònim i hiperònim
 • Vocabulari del parentesc familiar
 • Vocabulari dels aliments
 • Vocabulari dels esports
 • Les quatre estacions: La tardor. Endevinalles i dites populars
 • Les quatre estacions: L'hivern. Embarbussaments i refranys
 • Les quatre estacions: La primavera. Sopa de lletres i mots encreuats
 • Les quatre estacions: L'estiu. Fruites i verdures

Descarrega


Caixa d’eines


Contingut Caixa d’eines

Eines de consulta

 • Comunciació
 • Gramàtica
 • Literatura
 • Ortografia

Descarrega

Eines de comunicació

 • Com parlar en públic
 • Com preparar el contingut d'una presentació
 • Rúbrica d'autoavaluació de l'expressió oral
 • Com fer un debat
 • 10 consells per escriure bé
 • Com presentar un bon treball
 • Avaluació de l'expressió escrita

Descarrega

Eines d'estudi

 • Passos a seguir per comprendre un text
 • 5 aspectes a tenir en compte davant d'una comprensió oral
 • I tot això com ho estudio?
 • Com preparar un dictat
 • Núvol de paraules
 • Mapa conceptual
 • Mapa mental

Descarrega


Capsa de jocs


Contingut Capsa de jocs

Eines de Jocs

 • Joc del conte
 • Joc de les descripcions
 • Joc de les trobades
 • Dòmino dels determinants
 • Joc del verb
 • Joc de Sí o No
 • Construïm oracions
 • Parxís
 • Joc del cuc i de les escales
 • Nissaga familiar

Alumne


Elements de l’alumnat

Quadern d’activitats

CompraCompra el format digital

Capsa de jocs

Compra

Els dotze treballs d’Hèracles

Compra

Cinquanta faules d’Isop

Compra

Activitats interactives

Més informació

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una cita.

Contacta'ns