Projectes

Consulta els projectes de Didacta+, materials educatius innovadors elaborats per docents que, com tu, s’esforcen per millorar l’experiència educativa del seu alumnat. Des de l’aula cap a l’aula!

Projectes d'Educació Primària


Treball per projectes


Treballem de forma interdisciplinar el coneixement del medi, social o natural, a tots els cursos de la primària.

Més informació

Projectes d'Educació Secundària


Llengua catalana i literatura per a l'ESO


Treballa la matèria de Llengua catalana i literatura de forma competencial a secundària. Una manera diferent i emocionant d’aprendre català!

Més informació

Llengua castellana i literatura per a l'ESO


Treballa la matèria de Llengua castellana i literatura de forma competencial a secundària. Una manera diferent i emocionant d’aprendre castellà!

Més informació

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una cita.

Contacta'ns