Un lloc per viure-hi!

Educació PrimàriaCicle Mitjà

Descripció


Un lloc per viure-hi! és un projecte que treballa l’entorn on vivim: l’orientació en un plànol, l’organització municipal i els diferents serveis, i l’educació viària. És un projecte que ens fa sentir membres d’una col·lectivitat organitzada i cívica.

Objectiu


Amb aquest projecte pretenem que els alumnes de cicle mitjà coneguin el seu entorn i prenguin consciència de l’evolució que aquest ha fet, així com de les millores que s’hi poden fer.


Un lloc per viure-hi!


Quadre de continguts

Motivació inicial i repte global

  • Donar a conèixer als alumnes diverses accions que poden fer per ajudar a reduir, reutilitzant, i finalment reciclant els residus que produïm en la vida diària. També fer-los conscients de la importància de l'aigua com un bé escàs i imprescindible per a la vida.

Reptes

  • De casa a l’escola
  • Amb els sentits alerta!
  • Qui fa què?
  • De compres pel barri

Descarregar

Producció final

  •  Fer una entrevista a una persona que faci anys que viu a la vostra vila, poble o ciutat per saber com ha canviat aquest lloc al llarg del temps.

Alumne


Materials de l'alumnat

QT Un lloc per viurehi

Quadern de treball

Compra
CA Un lloc per viurehi

Capsa d’aprenentatge

Compra

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una cita.

Contacta'ns