Lengua Catalana y Literatura para primero de la ESO

Punt volat 1 ESO Solicita una presentación

Descripción


Aprende la lengua catalana y la literatura de forma competencial en primero de la ESO

El proyecto Punt volat es un proyecto innovador y motivador que ofrece una serie de recursos para trabajar de manera totalmente competencial la materia de Lengua Catalana y Literatura en la ESO.

Este proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta estudios sobre cómo aprende el cerebro (neuroeducación), la implicación de las emociones en el aprendizaje, el juego como elemento que desarrolla el aprendizaje y lo integra, así como el despliegue curricular vigente.

Los materiales se estructuran en 6 ejes de trabajo: Les llengües i els seus parlants, Comunicació, Educació literària, Gramàtica, Ortografia y Lèxic, en los que se trabajan las competencias que establece el nuevo currículum LOMLOE.


Quadern d'activitats


Contenido Quadern d’activitats

Punt volat 1 ESO

Les llengües i els seus parlants

 • La diversitat lingüística
 • El plurilingüisme a l’Estat espanyol
Punt volat 1 ESO

Comunicació

 • Text narratiu
 • Text descriptiu
 • Text conversacional
 • Text instructiu
 • Text predictiu
 • Text expositiu
 • Text argumentatiu
 • Text persuasiu
 • Projecte final
Punt volat 1 ESO

Educació literària

 • Què és la literatura
 • Prosa o narrativa:
 • Poesia
  • Mètrica
  • Recursos retòrics (iniciació)
 • Teatre
  • Elements del teatre
  • Dramatització
 • Projecte final
Punt volat 1 ESO

Gramàtica

 • Fem el cim!
  • El nom o substantiu
  • El determinant
  • L’adjectiu
  • El pronom
  • El verb
  • L’adverbi
  • La preposició i la conjunció
 • Projecte final
Punt volat 1 ESO

Ortografia

 • La síl·laba, el dígraf, el diftong i el hiat
 • L’accentuació
 • A/E àtones
 • O/U àtones
 • P/B, T/D i C/G a final de mot
 • B/V
 • G/J, TG/TJ
 • X/IX
 • S, SS, Z, C, Ç
 • L·L
Punt volat 1 ESO

Lèxic

 • Derivació
 • Vocabulari de la cuina i les postres
 • Sinònim, antònim, hipònim i hiperònim
 • Vocabulari del parentesc familiar
 • Vocabulari dels aliments
 • Vocabulari dels esports
 • Les quatre estacions: La tardor. Endevinalles i dites populars
 • Les quatre estacions: L’hivern. Embarbussaments i refranys
 • Les quatre estacions: La primavera. Sopa de lletres i mots encreuats
 • Les quatre estacions: L’estiu. Fruites i verdures

Caixa d’eines


Contenido Caixa d’eines

Punt volat 1 ESO Eines de consulta
 • Les llengües i els seus parlants
 • Comunciació
 • Educació literària
 • Gramàtica
 • Ortografia
Punt volat 1 ESO Eines de comunicació
 • Com parlar en públic
 • Com preparar el contingut d’una presentació
 • Rúbrica d’autoavaluació de l’expressió oral
 • Com fer un debat
 • 10 consells per escriure bé
 • Com presentar un bon treball
 • Avaluació de l’expressió escrita
Punt volat 1 ESO Eines d'estudi
 • Passos a seguir per comprendre un text
 • 5 aspectes a tenir en compte davant d’una comprensió oral
 • I tot això com ho estudio?
 • Com preparar un dictat
 • Núvol de paraules
 • Mapa conceptual
 • Mapa mental

Capsa de jocs


Contenido Capsa de jocs

Punt volat 1 ESO Eines de Jocs
 • Joc del conte

 • Joc de les descripcions

 • Joc de les trobades

 • Dòmino dels determinants

 • Joc del verb

 • Joc de Sí o No

 • Construïm oracions

 • Parxís

 • Joc del cuc i de les escales

 • Nissaga familiar

Profesores


Recursos para los docentes

Te ofrecemos una serie de recursos para facilitarte el trabajo.

 • Proyecto
 • Recursos digitales
 • Programación
 • Orientación
 • Rúbricas
 • Solucionario
Contacta con nosotros

Contáctanos para recibir más información o solicitarnos una presentación.

Contáctanos