D’estiu a estiu

Projectes d’Educació Primària · Segon cicle

Sol·licita una presentació

Vols rebre un tast dels projectes Pal de paller? Rep gratuïtament un recurs il·lustratiu de com treballem en els Pal de paller per a cicle mitjà.

Descarrega el recurs

Material de Pal de paller


Capses-Aprenentatge-CicloMedioEstiuAEstiu
Capsa d’aprenentatge

Inclou la sinopsi del projecte, la relació de materials, la rúbrica d’avaluació de grup, les targetes de rols i les peces pròpies de cada caixa.

Quadern-Treball-CicloMedio-FemPinya
Quadern de treball

Permet dur a terme l’autoavaluació inicial i la final, realitzar les activitats individuals de cada repte i tenir a mà els aspectes teòrics més rellevants.

Llicencia-Digital-CicloMedio-TotaMaquina
Llicència digital

Et donarà accés al conjunt de recursos per al docent del projecte que es vinculen amb les activitats: propostes i orientacions de treball, programacions, solucionari i rúbriques per a l’avaluació.

Contacta’ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contáctanos