Filosofia

1r de Batxillerat

Filosofia Sol·licita una presentació

Descripció


Manual de Filosofia per a 1r de Batxillerat

Generalment, és en el 1r curs del Batxillerat on l’alumnat connecta per primera vegada amb el pensament filosòfic. Tenint en compte això, amb aquest manual volem facilitar diverses eines de diferents disciplines (artístiques, científiques i, lògicament, filosòfiques), amb les quals els alumnes podran desenvolupar les competències específiques de la matèria.

Elaborat d’acord amb el nou currículum educatiu de la Generalitat de Catalunya.


Sabers


Estructura curricular

En aquest material es treballen 4 sabers del nou currículum de la matèria de Filosofia.

Quins sabers es treballen?
 • Què és l’ésser humà?
 • Què puc saber?
 • Què he de fer?
 • Com vivim junts?

Índex de continguts


Continguts de Filosofia

El manual presenta 12 unitats organitzades en 4 blocs, en línia amb els sabers del nou currículum. Cada un dels blocs, doncs, conté tres unitats i una activitat de final de bloc. Com a cloenda del manual, s’inclou un annex metodològic.

Filosofia

Què és l’ésser humà?

 • La mirada filosòfica
 • La pregunta sobre l’ésser humà
 • La construcció de la identitat
 • Activitats globalitzadora
Filosofia

Què puc saber?

 • La reflexió filosòfica sobre la realitat
 • El coneixement i la veritat
 • La validesa i veracitat dels arguments
 • Activitats globalitzadores
Filosofia

Què he de fer?

 • L’acció humana i l’ètica
 • L’acció moral i la decisió
 • Els ideals de vida i els tipus d’ètiques
 • Activitats globalitzadores
Filosofia

Com vivim junts?

 • Les idees polítiques i la convivència
 • La conquesta dels drets humans
 • Reptes del món contemporani
 • Activitats globalitzadores

Tipus d’activitats


Com són les activitats de Filosofia?

Aquest nou material planteja gran diversitat de tipologies d’activitats, amb la finalitat que l’alumnat de 1r de Batxillerat treballi les competències específiques i els components transversals de les competències clau. Es posa el focus en el treball de diferents processos cognitius.

Tipologia d’activitats
 • Situació introductòria a cada bloc

 • Treball a partir d’una imatge

 • Apartat Ens situem, per concretar i contextualitzar els continguts

 • Activitats de final d’unitat que treballen diferents capacitats o destreses

 • Activitat de final de bloc

Professorat


Recursos per als docents

T’oferim una sèrie de recursos per donar-te un cop de mà en la teva tasca docent.

 • Programació
 • Solucionari
 • Orientacions
 • Rúbriques
 • Recursos multimodals
Contacta amb nosaltres

Alumne


Materials de l’alumne

Contacta’ns per rebre’n més informació o sol·licitar-nos una presentació.

Contacta’ns