Lengua Catalana y Literatura para segundo de la ESO

Punt volat 2 ESO Solicita una presentación

Descripción


Aprende la lengua catalana y la literatura de forma competencial en segundo de la ESO

El proyecto Punt volat ofrece una serie de recursos y materiales para trabajar de forma diferente la materia de Lengua Catalana y Literatura en secundaria.

Los materiales del proyecto se dividen en 6 ejes de trabajo: Les llengües i els seus parlants, Educació literària, Comunicació, Gramàtica, Ortografia y Lèxic.

El proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta los últimos estudios en neuroeducación, la educación emocional, la gamificación y el currículum vigente.


Quadern d'activitats


Contenido Quadern d’activitats

Punt volat 2 ESO

Les llengües i els seus parlants

 • Contacte entre llengües
 • L’origen i l’evolució del català
Punt volat 2 ESO

Comunicació

 • La comunicació
 • Text narratiu
 • Text descriptiu
 • Text conversacional
 • Text instructiu
 • Text predictiu
 • Text expositiu
 • Text argumentatiu
 • Text persuasiu
 • Projecte final: Joc L’institut
Punt volat 2 ESO

Educació Literària

 • Gèneres literaris
 • Joc d’escapada
  • Primers textos i poesia trobadoresca (segles XII i XIII)
  • Ramon Llull (segle XIII) (Lectura col·laboratriva: Llibre de les bèsties)
  • Les quatre grans cròniques (segles XIII i XIV)
 • Projecte final: Joc De camperol a rei
Punt volat 2 ESO

Gramàtica

 • Estem de festa!
  • Categories gramaticals
  • Sintagmes
  • Funcions sintàctiques: CD, CI, CC i atribut
  • Substitució pronominal
 • Projecte final: Joc Enxaneta!
Punt volat 2 ESO

Ortografia

 • La síl·laba, el dígraf, el diftong i el hiat
 • L’accentuació i la dièresi
 • L’apòstrof
 • Les contraccions
 • Les vocals neutres
 • B/V
 • J/G
 • S/SS/C/Ç/Z
 • R/RR
 • H
 • M/N/MP
 • Joc de lletrejar
Punt volat 2 ESO

Lèxic

 • Sinònims i antònims
 • Hipònims, hiperònims i mots polisèmics
 • L’hora
 • Itineraris
 • Senyals de trànsit
 • Sentit propi i sentit figurat
 • Els animals
 • Quin temps fa?
 • Els sentiments
 • El nostre entorn

Caixa d’eines


Contenido Caixa d’eines

Punt volat 2 ESO Eines de consulta
 • Les llengües i els seus parlants
 • Comunciació
 • Educació literària
 • Gramàtica
 • Ortografia
Punt volat 2 ESO Eines de comunicació
 • Com podem preparar el contingut d’una presentació
 • Rúbrica d’autoavaluació de l’expressió oral
 • Escala de valoració per a l’expressió oral
 • 10 consells per escriure bé
 • Com podem presentar un bon treball
 • Avaluació de l’expressió escrita
 • Com podem analitzar i fer un comentari de text d’un poema
Punt volat 2 ESO Eines d'estudi
 • Diferències entre un mapa conceptual i un mapa mental
 • Consells per elaborar una línia del temps
 • Com podem fer una bona recerca d’informació
 • El portafolis: una eina d’autoavaluació i millora

Capsa de jocs


Contenido Capsa de jocs

Punt volat 2 ESO Eines de Jocs
 • Qui soc?

 • L’institut

 • Memory de les categories gramaticals

 • Dòmino dels sintagmes

 • El timbal

 • Bingo dels pronoms febles

 • L’enxaneta

 • Els estaments del rei

 • Joc de lletrejar

 • Doble sentit

Profesores


Recursos para los docentes

Te ofrecemos una serie de recursos para facilitarte el trabajo.

 • Proyecto
 • Recursos digitales
 • Programación
 • Orientación
 • Rúbricas
 • Solucionario
Contacta con nosotros

Contáctanos para recibir más información o solicitarnos una presentación.

Contáctanos