Lengua Catalana y Literatura para tercero de la ESO

Punt volat 3 ESO Solicita una presentación

Descripción


Aprende la lengua catalana y la literatura de forma competencial en tercero de la ESO

Punt volat es un proyecto innovador y motivador que permite trabajar, gracias a los materiales que lo componen, la materia Lengua Catalana y Literatura de forma competencial en la ESO.

El proyecto tiene en cuenta los últimos estudios sobre cómo aprende el cerebro (neuroeducación), cómo intervienen las emociones durante el aprendizaje, la gamificación como herramienta motivadora, así como el despliegue curricular vigente.

Punt volat presenta 6 ejes de trabajo: Les llengües i els seus parlants, Comunicació, Educació literària, Gramàtica, Ortografia y Lèxic, en los que se trabajan las competencias que establece el nuevo currículum LOMLOE.


Quadern d'activitats


Contenido Quadern d’activitats

Punt volat 3 ESO

Les llengües i els seus parlants

 • La diversitat lingüística al món
 • El domini lingüístic i els dialectes del català
Punt volat 3 ESO

Comunicació

 • Funcions del llenguatge, registres lingüístics i propietats del text
 • Tipologia textual
 • Els gèneres periodístics i la publicitat
 • Projecte final: Diari digital Punt volat
Punt volat 3 ESO

Educació literària

 • El segle d’or (segle XV) (Lectura col·laborativa: Tirant lo Blanc)
 • La literatura dels segles XVI, XVII i XVIII
 • La Renaixença (segle XIX)
 • Projecte final: Joc Lite en línia
Punt volat 3 ESO

Gramàtica

 • Reprenem el fil: Categories gramaticals i tipus de sintagmes
 • Quina funció fa cadascú? Funcions sintàctiques: CD, CI, atribut, CC, CRV, CPred
 • La xarxa dels pronoms febles – Paisatge d’aprenentatge
  • Línia lila: Pronoms febles, CD, CI i atribut
  • Línia taronja: Substitució del CD, CI i atribut
  • Línia verda: Substitució del CC, CRV i CPred
  • Línia groga: Combinació pronominal
 • L’oració simple i l’oració composta
 • Projecte final: Kahoot
Punt volat 3 ESO

Ortografia

 • Evitem confusions:
  • a/ha
  • em/hem
  • quan/quant
  • tan/tant
  • c/q
  • des de
  • altre/nostre/vostre i altra/nostra/vostra
  • haver de
  • adonar-se
  • cap, els altres, a més
  • a mesura que, mentre
  • i/hi, o/ho
  • sí/si/s’hi
  • ni/n’hi
  • sobretot/sobre tot
  • pot ser/potser
  • alhora/ a l’hora
  • gairebé/gaire bé
  • conte/comte/compte
  • per què/perquè
Punt volat 3 ESO

Lèxic

 • Precisió lèxica
 • Frases fetes
 • Barbarismes
 • Abreviacions
 • Famílies de paraules
 • Repàs de conceptes
 • Jocs olímpics

Caixa d’eines


Contenido Caixa d’eines

Punt volat 3 ESO Eines de consulta
 • Les llengües i els seus parlants
 • Comunicació
 • Educació literària
 • Gramàtica
 • Ortografia
Punt volat 3 ESO Eines de comunicació
 • Escala de valoració per a l’expressió oral
 • Rúbrica d’expressió escrita
 • Anàlisi d’un text narratiu, poètic o teatral
 • Com fer un comentari de text
 • Rúbrica per autoavaluar un comentari de text

Capsa de jocs


Contenido Capsa de jocs

Punt volat 3 ESO Eines de Jocs
 • Combina-ho!

 • 2 en 1

 • Qui corre guanya

 • Joc dels Cadenats

 • Lite en línea

 • Joc dels Barbarismes

 • Joc Memory. Abreviacions

 • Joc del Ruc. Familía de Paraules

 • Passaparaula

 • Els jocs Olímpics

Profesores


Recursos para los docentes

Te ofrecemos una serie de recursos para facilitarte el trabajo.

 • Proyecto
 • Recursos digitales
 • Programación
 • Orientación
 • Rúbricas
 • Solucionario
Contacta con nosotros

Contáctanos para recibir más información o solicitarnos una presentación.

Contáctanos