ODS a l’ESO: què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com es treballen en el projecte Punt volat de Didacta+?

A Didacta+ volem formar part de la renovació educativa que es duu a terme a les aules. Per aquest motiu, el nostre projecte educatiu per a la Llengua catalana i literatura de l’ESO, Punt volat, planteja reptes vinculats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible en els diferents cursos de l’ESO.

12/05/2022
  • ESO
Projecte Punt VolatProyecto Asterisco
ODS a l’ESO: què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com es treballen en el projecte Punt volat de Didacta+?
Spread the love

La societat global del segle XXI es troba amb molts reptes que li cal afrontar. Per aquest motiu, Nacions Unides va aprovar el 25 de setembre del 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”, amb l’objectiu d’estimular l’acció en 5 esferes d’importància crítica: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat.

Els estats membres de Nacions Unides s’han compromès a incloure en els seus programes de govern els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que es defineixen en l’Agenda 2030. En aquest sentit, la nova llei educativa (la LOMLOE) considera els ODS un dels fonaments que ha d’impregnar l’acció educativa a tot l’estat espanyol.

A Didacta+ volem formar part d’aquesta “revolució sostenible” a les aules amb el nostre projecte educatiu Punt volat de Llengua catalana i literatura a l’ESO.

Com es treballen els ODS a l’ESO en el Projecte Punt volat?

ODS a l’ESO: què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com es treballen en el projecte Punt volat de Didacta+?

ODS a l’ESO: com podem treballar aquests objectius en el projecte Punt volat per a la matèria de Llengua catalana i literatura de l’ESO?

Com us dèiem abans, a Didacta+ volem formar part de la renovació educativa que es duu a terme a les aules. Per aquest motiu, el nostre projecte educatiu per a la Llengua catalana i literatura de l’ESO, Punt volat, planteja reptes vinculats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible en els diferents cursos de l’ESO.

Tot seguit, us mostrarem uns exemples d’objectius que l’alumnat treballarà a través de diverses activitats que trobareu en el Quadern d’activitats de l’alumne, del curs corresponent.

ODS a l’ESO: què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com es treballen en el projecte Punt volat de Didacta+?

Objectiu 1. Erradicar la pobresa.

En el projecte Punt volat 2 (Llengua catalana i literatura a segon d’ESO) es treballa el text persuasiu a partir de la comparació de dos textos. Aquesta activitat es guia amb preguntes que tenen la finalitat d’ampliar el coneixement de la tipologia textual i, alhora, fomentar el desenvolupament de la competència de comprensió lectora. Per fer-ho, un dels textos, titulat Cinc dades que podrien canviar la vida de milions de nens i que no tenim, està vinculat amb el primer objectiu dels ODS. Aquest objectiu promou erradicar la pobresa extrema i reduir la proporció de persones de totes les edats que viuen en la pobresa garantint un accés universal a recursos i a serveis bàsics.

ODS a l’ESO: què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com es treballen en el projecte Punt volat de Didacta+?

Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

La notícia “Science reconeix la feina d’Oriol Mitjà per erradicar el pian” ubicada en l’eix de comunicació de Punt volat 3 (Llengua catalana i literatura a tercer d’ESO) està vinculada amb l’ODS 3. En aquesta activitat, l’alumnat analitzarà la funció i l’estructura del text de manera individual. Posteriorment, farà un treball cooperatiu (el full giratori) per preparar l’estructura prèvia a la redacció d’una notícia. Aquesta activitat culminarà amb la producció individual d’una notícia d’interès. La notícia model que proposen les autores està relacionada amb l’ODS 3, que ens anima a prevenir i combatre les malalties transmissibles, noves i emergents, i totes les que, sense ser transmissibles, causen la major part de la mortalitat prematura.

ODS a l’ESO: què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com es treballen en el projecte Punt volat de Didacta+?

Objectiu 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

En l’eix de comunicació de Punt volat 1 (Llengua catalana i literatura a primer d’ESO), un dels texts que s’utilitza per treballar el text predictiu és una notícia del diari El Periódico que es titula La indústria de l’automòbil prepara el cotxe del futur. Altra vegada, la idea consisteix a connectar un tipus de discurs, en aquest cas el text predictiu, amb un dels ODS i treballar-lo a partir de metodologies innovadores que ens ajudin a millorar les competències lingüístiques aplicades a un context determinat.

ODS a l’ESO: què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com es treballen en el projecte Punt volat de Didacta+?

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.

Pel que fa al quadern de l’alumne de Punt volat 4  (Llengua catalana i literatura a quart d’ESO) l’activitat 11 de l’eix de comunicació consisteix a reescriure textos perquè aquests siguin més entenedors. Un dels textos que s’ha de reescriure està vinculat amb l’ODS 13, és a dir, amb l’objectiu de prendre mesures per combatre el canvi climàtic, centrades en la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, d’acord amb el que es vagi establint al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. El text parla d’un acte de protesta que van dur a terme els Ecologistes en Acció de Tarragona.

ODS a l’ESO: què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible i com es treballen en el projecte Punt volat de Didacta+?

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Per acabar, en el projecte Punt volat 3, dins l’eix de comunicació, es mostra una entrevista que Robert Álvarez va fer a Marc Gasol en la qual parla de la seva experiència rescatant una dona migrant en mig del mar Mediterrani que fugia de la guerra del seu país d’origen. L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els gèneres periodístics, en concret la notícia. Per fer-ho, les autores utilitzen una notícia vinculada amb l’ODS 16, el qual remarca que el benestar de les persones, la prosperitat de les societats, l’equitat de la ciutadania i el desenvolupament sostenible només es poden assolir en un marc de pau i de respecte als drets fonamentals.

Punt volat de Didacta+: un projecte d’ESO que està revolucionant les aules

Ens agradaria acabar aquesta publicació amb les paraules que ens va regalar Nelson Mandela: L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món. Partint d’aquesta premissa, si volem millorar el món en què vivim, perquè aquest sigui més just i sostenible, l’educació en serà l’eix vertebrador.

Amb el nostre projecte Punt volat de Didacta+ de l’ESO volem que l’alumnat de Llengua catalana i literatura prengui consciència d’aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de manera competencial i motivadora.

Deixa’ns ajudar-te a formar part del canvi!

Maria Torres Assessora pedagògica a Didacta+ Graduada en Psicologia (UAB) i Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació (MIPE), és especialista en Orientació i intervenció psicoeducatives. Ha format part de diferents projectes educatius vinculats a la neuroeducació. Ha exercit com a coordinadora dels materials de Pal de paller, la col·lecció de 24 projectes transversals per a Primària. Actualment, és assessora pedagògica de Didacta+ per a la formació docent de Primària, Secundària i Batxillerat. És responsable, així mateix, de l’acompanyament docent per a l’ús dels materials digitals i interactius dels nostres projectes.