Projectes d'Educació Primària

Per què
Pal de paller?


Perquè el treball per projectes a tots els cursos de Primària facilita el desenvolupament de les competències clau necessàries per viure i conviure en el s. XXI en tots els alumnes.

Cicle
Inicial

Descobreix els projectes per al cicle inicial de la col·lecció Pal de paller

Més informació

Cicle
Mitjà

Descobreix els projectes per al cicle mitjà de la col·lecció Pal de paller

Més informació

Cicle
Superior

Descobreix els projectes per al cicle superior de la col·lecció Pal de paller

Més informació

Material de Pal de paller


Capsa d’aprenentatge

És el punt de trobada del projecte. Hi trobareu la sinopsi, la rúbrica d’autoavaluació de grup, les targetes de rol i les peces pròpies de cada capsa.

Quadern de treball

Permet dur a terme l’autoavaluació inicial i la final, realitzar les activitats individuals de cada repte i tenir a l’abast els aspectes teòrics més rellevants.

Llicència digital

Et donarà accés al conjunt de recursos per al docent del projecte que es vinculen amb les activitats: propostes i orientacions de treball, programacions, solucionari i rúbriques per a l’avaluació.

Fonaments pedagògics


Creativitat

Motivació

Gamificació

Inclusió

Flexibilitat

Rigor acadèmic

Recursos innovadors

Contacta'ns per rebre més informació o demanar-nos una presentació.

Contacta'ns